Nodo Arkitekter har for Ry Bytorv A/S tegnet forslaget til, hvordan Ry Bytorv kommer til at se ud med de fem punkthuse.

Nodo Arkitekter har for Ry Bytorv A/S tegnet forslaget til, hvordan Ry Bytorv kommer til at se ud med de fem punkthuse.

Ankestyrelsen har talt: Grønt lys til byggeri på Ry Bytorv

Lokalplan for Ry Bytorv træder i kraft efter svar fra Ankestyrelsen, der giver kommunen medhold i sine dispositioner

Af
Claus Sonne og Grethe Bo Madsen

Ry Da Byrådet i december vedtog at godkende lokalplanen for Ry Bytorv, var det under forudsætning af, at Ankestyrelsen kunne godkende aftalen mellem kommunen og bygherren Ry Bytorv A/S.

Svaret fra Ankestyrelsen kom fredag 1. marts og af det fremgår det, at Skanderborg Kommune ikke handlede ulovligt ved at vedtage tillægget til samarbejdsaftalen med Ry Bytorv, der blandt andet reducerer den oprindeligt aftalte markedspris med 1,6 mio. kr.

"Det er Ankestyrelsens opfattelse, at samarbejdsaftalen og tillægget til denne mellem Skanderborg Kommune og Ry Bytorv ikke skal godkendes af Ankestyrelsen, idet der er tale om en privatretlig aftale om opfyldelse af en købsaftale," skriver Ankestyrelsen og fortsætter:

"Vi finder på baggrund af oplysningerne i sagen ikke grundlag for at antage, at Skanderborg Kommunes beslutning om at vedtage tillægget til den oprindelige samarbejdsaftale mellem kommunen og Ry Bytorv vil være i strid med den lovgivning, vi fører tilsyn med overholdelsen af."

Ankestyrelsen har blandt andet lagt vægt på, at Skanderborg Kommune med vedtagelsen af lokalplanen for Ry Bytorv varetager en kommunal interesse i form af byudvikling.

"Det fremgår blandt andet af af samarbejdsaftalen, at Ry vil tilbyde attraktive rammer i midtbyen for fortsat vækst af erhvervslivet, at Ry vil tilbyde bynære og attraktive boliger for fortsat at fastholde og tiltrække borgere, der kan bidrage til en bæredygtig økonomi og dermed muliggøre et mangfoldigt og rummeligt lokalsamfund med plads til alle, og at Ry vil fastholde og videreudvikle et varieret handelsliv og udvikle et attraktivt miljø for fremtidens vidensvirksomheder," skriver Ankestyrelsen blandt andet i sin begrundelse.

Tilfreds borgmester

Borgmester Jørgen Gaarde (S) er glad for Ankestyrelsens afgørelse, som han kalder klar og grundig.

"Oprindeligt var jeg og administrationen ikke i tvivl om, at vi kunne handle, som vi gjorde. Men da der blev stillet spørgsmål ved lovligheden af beslutningen, valgte byrådet at få den trykprøvet hos Ankestyrelsen. Og jeg er glad for, at der nu er faldet en afgørelse og en afklaring i en sag, der har kørt meget længe og skabt megen røre," siger Jørgen Gaarde.

Borgmesteren afviser, at Skanderborg Kommune står tilbage som vinder i sagen.

"Der er ingen vindere eller tabere i denne sag. Det handlede om at få en afklaring på byrådets beslutning, som blev truffet med et meget stort flertal," siger Jørgen Gaarde.

Lokalplanen træder formelt i kraft onsdag 6. marts, når den offentliggøres på www.plandata.dk.

Læs hele svaret fra Ankestyrelsen her

Ry Bytorv

• I 2006 opstod ideen om byfornyelsesprojekt med boliger, handel og torv centralt i Ry, og der blev indgået en samarbejdsaftale mellem daværende Ry Kommune og bygherren Ry Bytorv A/S (som dengang hed Ry Bycenter A/S). Statsamtet Århus godkendte, at aftalen blev indgået uden offentligt udbud.

• I 2008 satte Finanskrisen ind, og byggeprojektet kom dårligt fra start. Ry Bytorv A/S kunne ikke finde finansiering. Derfor godkendte Statsforvaltningen, at aftalen blev ændret, så færdiggørelsen af projektet blev udskudt fra 2010 til 2012.

• Projektet blev siden udskudt flere gange, fordi Ry Bytorv A/S fortsat ikke kunne finde den fornødne kapital. Skanderborg Kommune konsulterede en advokat for at vurdere mulighederne for at komme ud af aftalen med Ry Bytorv A/S – en såkaldt exit-strategi. Advokaten konkluderede, at det ville være urealistisk og medføre en risiko for et sagsanlæg.

• Status er, at kun en enkelt af de fire planlagte etaper er blevet opført. Ry Bytorv mener ikke, at resten af projektet kan gennemføres, og Skanderborg Kommune har ikke mulighed for at gennemtvinge det.

• Byrådet har i samarbejde med Ry Bytorv A/S lavet et tillæg til den oprindelige aftale, som skulle gøre projektet realiserbart. Det krævede dog en ny lokalplan for området, som medførte færre bebyggede kvadratmetre og repræsenterede en mindre værdi for bygherren.

• Lokalplan 1122 om Ry Bytorv blev godkendt af Byrådet den 19. december 2018 under forudsætning af, at Ankestyrelsen kunne godkende lovligheden af lokalplanen og den tilhørende aftale mellem Skanderborg Kommune og Ry Bytorv A/S set i sammenhæng.

Publiceret 01 March 2019 13:30