Cirka 250 borgere, godt 100 mere end hvad der på forhånd havde tilmeldt sig, dukkede op til borgermødet om Himmelbjerget.

Cirka 250 borgere, godt 100 mere end hvad der på forhånd havde tilmeldt sig, dukkede op til borgermødet om Himmelbjerget.

Borgermøde:

Bjerge af forslag om Himmelbjergets fremtid

Et pænt stykke over 200 borgere var mødt op til borgermødet om de kommunale planer for Himmelbjerget

Af
Claus Sonne

Golfvogne. Klatretræer. Fortællinger om demokrati og geologi. Bedre stier. Træfældning.

Det var nogle af de mange bolde der blev kastet op i luften, da Skanderborg Kommune tirsdag aften var vært for et borgermøde om Himmelbjerget. Cirka 300 personer var til stede i Ry Hallerne - heraf en god del fra 'systemet'. Men omtrent dobbelt så mange, som havde tilmeldt sig på forhånd, dukkede op og beviste, at den tilmeldingsform, som nogle så som et demokratisk problem, ikke viste sig at være noget praktisk problem. Jens Szabo, centerlederne i Ry Hallerne og byrådsmedlem, bar blot flere stole ind.

Mødet blev indledt af borgmester Jørgen Gaarde (S), der konstaterede, at han og de øvrige politikere tager ansvaret for, at arbejdet med de af turismeerhvervet ønskede opgraderinger af forholdene på Himmelbjerget har fået en skæv start. Han understregede også, at der ikke er vedtaget noget som helst for bjerget.

De udsagn havde åbenbart ikke gjort noget godt for en gruppe af de fremmødte, der, i stedet for at komme med forslag til mulige ændringer, forsøgte at sætte gang i en diskussion om hele grundlaget for at lave ændringer på Himmelbjerget.

De gode viljer vandt

'Sabotageforsøget' fik dog ikke held til at stoppe processen med at stille forslag. For hovedparten af de fremmødte mente faktisk, at der kan ske forbedringer på kommunens med afstand største turistattraktion.

En af forslagsstillerne var Inger Sejberg Jensen. Hun pegede på, at langt fra alle stierne i området omkring Himmelbjerget er lige gode.

"Stierne bør gøre det muligt for folk med en rollator eller en barnevogn at komme op på bjerget. Som det er nu, stikker der blandt andet rødder og andre ting op, der gør det svært eller umuligt for alle at benytte stierne," lød det fra Inger Sejberg Jensen.

Den holdning var hun langt fra alene med. Og der kom forslag om alt fra at benytte stenmel som underlag på stierne til at have golfvogne til at transportere gæster op til bjergets top.

Træer og cykelstier

Et andet forslag handlede om at fælde træer, så man kan se fra Ry og til Himmelbjergets top. Et andet forslag gik på at gøre det lettere og mere sikkert for cyklister og gående at komme frem til Himmelbjerget.

"Som det er nu, skal både cyklister og gående bruge samme smalle vej, hvor der kører biler," lød kritikken.

I en af de andre stande handlede det om den rolle, Himmelbjerget har spillet for det danske demokrati. Det fik Kristian Lauritsen på banen.

"Himmelbjerget er både fortid, nutid og fremtid. Jeg kunne godt tænke mig, at bjerget blev et sted, hvor vi kan fremme diskussionen om de problemer, vi som sanfund står over for," lød forslaget fra Kristian Lauritsen.

Spild af tid

Borgermødet sluttede med en opfordring fra Jørgen Gaarde til de borgere, der ikke mente, at deres idé for Himmelbjerget var blevet bragt til torvs, om enten at maile til kommunen eller give lyd, inden mødet lukkede. En mand i forsamlingen havde imidlertid midforstået opfordringen og brugte sin taletid på at opfordre politikerne til at skrotte hele processen om Himmelbjerget og begynde forfra.

Det fik Peter Busck, formand for Tårnkomiteen, der sammen med Naturstyrelsen er lodsejerne på Himmelbjerget, til at tage ordet.

"Det ville være spild af tid at begynde forfra med alle de forslag, der er kommet ind i aften," konstaterer Busck.

En af aftenens kommentarer fra salen rakte et stykke ud over kommunegrænsen.

"Når der kommer måske 400.000 turister årligt på Himmelbjerget, så kan det da ikke være os få lokale, der skal bestemme for hele nationen. Vi er ikke den primære brugergruppe," lød det.

Rent praktisk vil de forslag, der kom ind på tirsdagens borgermøde, bliver samlet i en pulje om indgå i det videre arbejde, der måske og måske ikke fører til ændringer på Himmelbjerget.

Publiceret 27 February 2019 11:30