Bil og parkeringspladser er meget vigtige for skanderborgenserne. Politikerne vil imidlertid gerne have flere til at gå eller tage cyklen.

Bil og parkeringspladser er meget vigtige for skanderborgenserne. Politikerne vil imidlertid gerne have flere til at gå eller tage cyklen.

Ny undersøgelse: For meget bil, for lidt jernhest i Skanderborg

Mange tager bilen, selv om de har mindre end 1 km fra bopælen til deres endemål i Skanderborg Midtby, viser ny undersøgelse

I januar blev sidste del af en stor parkeringsundersøgelse gennemført i Skanderborg Midtby, og den gav en række opsigtsvækkende resultater.

Omkring halvdelen af bilisterne mener, at der er behov for endnu flere parkeringspladser i Skanderborg Midtby - og at parkeringspladserne helst skal ligge inden for en afstand af 500 meter fra deres destination.

Parkeringsundersøgelsen viser desuden, at godt 55 procent af alle de parkeringssøgende bilister har mindre end fem km fra deres bopæl til deres endemål. Derudover har 20 procent af bilisterne mindre end 1 km til deres endemål. En afstand, der i mange tilfælde kunne tilbagelægges til fods eller på cykel.

"En måde at løse parkeringsudfordringerne er at få flere til at tage cyklen til deres daglige gøremål, men det stiller krav til gode cykelforbindelser samt cykelparkering tæt på målet. Det er interessant, at 55 procent af skanderborgenserne har mindre end fem km til fx deres arbejdsplads. Derfor følger vi op med en supplerende undersøgelse for at blive klogere på borgernes transportvaner og motivation for valg af transportmiddel – og ikke mindst hvordan vi kan påvirke dem til at vælge alternative transportmidler, siger Claus Leick."

Undersøgelsen af transportvaner gennemføres i uge 6 og 7. Alle borgere i Skanderborg Kommune er velkomne til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, som også afdækker den generelle tilfredshed med alt fra cykelstier til udbuddet af parkeringspladser. Undersøgelsen kan besvares på http://www.viatrafik.dk/skanderborg

Undersøgelserne af parkeringsforhold og transportvaner skal understøtte arbejdet med en parkeringsstrategi for Skanderborg Midtby, som forventes vedtaget af Byrådet i 2019.

Publiceret 07 February 2019 07:00