Mens der er stort pres på korttids-parkeringspladserne i Adelgade, så viser kommunens registreringer, at der er p-pladser nok til at dække behovet, hvis altså man er villig til at gå et lille stykke. Foto: Mostphotos

Mens der er stort pres på korttids-parkeringspladserne i Adelgade, så viser kommunens registreringer, at der er p-pladser nok til at dække behovet, hvis altså man er villig til at gå et lille stykke. Foto: Mostphotos

Ny parkerings-strategi i Skanderborg:

Nu skal borgerne høres

Skanderborg Kommune gennemfører i uge tre en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere med ærinde i midtbyen

skanderborg Skanderborg Kommune gennemfører i uge tre en spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere med ærinde i Skanderborg Midtby. Her vil de blandt andet blive spurgt om deres adfærd og tilfredshed med parkeringsmulighederne i byen. Undersøgelsen skal bruges i forbindelse med udformningen af en parkeringsstrategi for Skanderborg midtby, som byrådet forventes at vedtage senere i år.

Parkeringsstrategien er en udløber af den plan for Skanderborg Midtby, der blev offentliggjort i 2016, som blandt andet indeholder mulighed for at skabe plads til cirka 700 nye boliger samt 30.000 ekstra kvadratmeter til erhverv.

"Gennem byfortætning og byomdannelse gør vi det muligt at lave flere boliger i midtbyen og på denne måde skabe mere liv, handel og kulturliv i Skanderborg Midtby," forklarer Claus Leick, der er formand for Miljø- og Planudvalget.

"Men med byfortætning følger naturligt også et øget behov for parkeringspladser. Særligt i et område, hvor det allerede i dag kan opleves svært at finde en ledig p-plads, når man skal på arbejde eller har gøremål i midtbyen. Derfor er det vigtigt at blive klogere på, hvordan borgerne bruger vores parkeringspladser, og til hvilke formål, så vi kan optimere den kapacitet, vi har, og fremtidssikre arealer til ny parkering som følge af byfortætningsplanerne," fortæller han.

Pres på centrale p-pladser

Kommunen har i foråret 2017 samt i november 2018 gennemført en omfattende registrering af parkeringsforholdene i Skanderborg Midtby.

Registreringen viser, at der er et stort pres på de helt centrale korttids parkeringspladser omkring Adelgade, hvor man sjældent ser en ledig parkeringsplads på hverdage i fra klokken 10.00 til 18.00.

Men undersøgelsen viser også, at der faktisk er parkeringspladser nok til at dække parkeringsbehovet i midtbyen. Selv i det tidsrum, hvor presset er størst på parkeringspladserne, er der stadig et stort antal ledige bilparkeringspladser i midtbyen, hvis man altså er villig til at gå et stykke for at nå sit mål.

For eksempel var mere end halvdelen af parkeringspladserne ved Mindet ledige lørdag den 10. november klokken 11.00-12.00.

Cyklen er en del af løsningen

parkeringsstrategien skal ikke kun sikre gode og centrale parkeringspladser, den skal også understøtte, at borgerne i højere grad kan tage cyklen og den kollektive trafik til deres daglige gøremål.

"En måde at løse parkeringsudfordringerne er blandt andet at få flere til at tage cyklen til deres daglige gøremål, men det stiller krav til gode cykelforbindelser samt gode cykel-parkeringspladser tæt på målet," siger Claus Leick, og understreger, at muligheden for at fremme cyklismen i Skanderborg vil indgå som et vigtigt redskab til at løse fremtidens udfordringer på parkeringsområdet.

Spørgeskemaerne deles ud torsdag 17. januar og lørdag 19. januar.

-bo

Publiceret 16 January 2019 08:00