Naboerne til Hørning Produkthandel har klaget over de godkendelser, Skanderborg Kommune har givet virksomheden.

Naboerne til Hørning Produkthandel har klaget over de godkendelser, Skanderborg Kommune har givet virksomheden.

Naboer klager over nybagt godkendelse til produkthandel

Kommunen har udstedt en miljøgodkendelse til Hørning Produkthandel - til naboernes store frustration

Af
Claus Sonne

Hvad der umiddelbart kunne have lignet en afgørelse på den særdeles langtrukne sag om Hørning Produkthandel, har vist sig blot at være end et kapitel i den 10 år lange 'saga' om virksomheden.

Kort inden jul modtog UgegeBladet nemlig en email fra Dansk Miljørådgivning A/S. Heraf fremgik det, at Hørning Produkthandel har fået både en miljøgodkendelse og en byggetilladelse til at opsætte en støjskærm på pladsen - begge dele tildelt af Skanderborg Kommune.

Af mailen fra Dansk Miljørådgivning A/S fremgår det, at produkthandlen via en række tiltag har reduceret støjpåvirkningen hos naboerne.

"Vi har blandt andet rykket en del af sorteringen til eksterne modtagere, skiftet til en el-truck og skal i gang med at opføre en støjskærm," fortæller Leif Frandsen, ejer af Hørning Produkthandel.

Men de udstedte godkendelser og tilladelser har en række naboer til Hørning Produkthandel klaget over til både Miljø- og Fødevareplanklagenævnet og Planklagenævnet. Ifølge UgeBladets oplysninger har 15 naboer underskrevet klagen.

"Vi er i øjeblikket ved at klargøre en redegørelse for baggrunden for, at vi har givet de nævnte tilladelser. Redegørelsen skal sendes til både Miljø- og Fødevareplanklagenævnet og Planklagenævnet," forklarer Jonas Kroustrup, der er teknisk chef i Skanderborg Kommune.

Uretfærdig afgørelse

En af de naboer, der har underskrevet klagerne, er Charlotte Nørregaard Jensen. Hun og hendes mand har blot 22 meter fra deres hus og til Hørning Produkthandel.

"Jeg er simpelthen så skuffet over Skanderborg Kommune. Da vi flyttede ind i vores hus, stod der intet i kommuneplanen om, at vi kunne blive nabo til en virksomhed som Hørning Produkthandel," siger Charlotte Nørregaard Jensen og fortsætter:

"Jeg er helt uforstående for, at man bare kan starte en virksomhed op og køre løs i 10 år uden at af have en miljøgodkendelse - og at man fra Skanderborg Kommunes side belønner dette ved nu at udstede godkendelsen."

Når man klager til Miljø- og Fødevareplanklagenævnet og Planklagenævnet, har klagen ikke umiddelbart en opsættende virkning. Det har de klagende naboer til produkthandlen imidlertid bedt om sker.

Publiceret 16 January 2019 11:30