Ti meter høj ’himmeltrappe’ på Ejer Bavnehøj

Anlægsprojekt for 2,3 mio. kr. udføres på toppen af Ejer Bjerge

Ejer Bjerge Visionære anbefalinger af, hvordan man fremhæver Ejer Bavnehøjs unikke natur- og kulturværdier, bliver udført netop nu. Målet er at skabe attraktive rammer for besøg og forsamlinger med stærke og bevægende indtryk. Udfordringen har været at skabe sammenhæng mellem kulturarven, naturen og ind- og udsigt på landets højeste område, Ejer Bjerge.

Areal åbnet op

Hidtil har Genforeningstårnet fra 1924 været hovedattraktionen, men i 2013 blev den lukkede Restaurant Ejer Bavnehøj opkøbt af Skanderborg Kommune. Bygningerne var desværre ikke bevaringsværdige og blev revet ned, hvilket åbnede op for et stort areal, som nu bliver tilgængeligt for offentligheden.

I en større slugt kaldet Gryden har der gennem historien været afholdt forskellige folkelige arrangementer. Nu bliver det muligt at spille på flere kulturelle strenge.

En af de nye elementer er en ’himmeltrappe’, der er anlagt med 45 trin. Fra parkeringspladsen til bunden af Gryden er en højdeforskel på 10 meter, der nu er udlignet med en langstrakt ’himmeltrappe’ og tilgængelige stier i kanten. Nederst i Gryden er etableret et sceneområde til kulturelle arrangementer.

Nyt opholdsområde

Desuden bliver der skabt et interessant opholdsområde omkring Genforeningsstenen, der efter dispensation fra Fredningsnævnet blev flyttet sidste efterår. Rundt om stenen er nu anlagt en cirkulær betonkant, som indrammer den historiske sten. I periferien kommer kraftige egebænke, mens stedets storslåede udsigt fremover også vil kunne nydes fra borde-bænke-områder, der hvor restauranten lå.

Himmeltrappen får 45 trin.

Himmeltrappen får 45 trin.

Anlægsarbejdet er udført af kommunens entreprenørafdeling hen over efteråret. Som følge af den milde vinter mangler lige nu kun gelændere til to trappeforløb, fordeling af hårdt komprimeret grus på stierne, borde-bænke og noget mere flisebelægning ved kiosken. Til foråret bliver der sået græs på de arealer, der har være udsat for terrænregulering.

Bag anlægsprojektet står et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Realdania, Ejer Bavnehøjs Venner og rådgivere fra landskabsarkitektfirmaet Bruun & Møllers. Realdania støtter projektet med 2,3 mio. kr.

Der kommer flere nye tiltag ved Ejer Bavnehøj.

Alles CAD

Publiceret 11 January 2019 11:30