Der er gennem længere tid blevet protesteret mod byggeplanerne på Ry Bytorv, der efter manges mening er for omfattende. Arkivfoto

Der er gennem længere tid blevet protesteret mod byggeplanerne på Ry Bytorv, der efter manges mening er for omfattende. Arkivfoto

Skal - skal ikke: Ry Bytorv tages af dagsordenen...måske

Borgmesteren vil på byrådsmødet onsdag foreslå, at behandlingen af punkt nummer 255 og 281 om Ry Bytorv tages af dagsordenen

Af
Grethe Bo Madsen

Ry Det omstridte byggeri på Ry Bytorv bliver formentlig alligevel ikke behandlet på byrådsmødet onsdag, hvor punktet 255 ellers handlede om lokalplan 1122, der omfatter Ry Bytorv etape II.

På baggrund af blandt andet artikeler i UgeBladet Skanderborg og Midtjyllands Avis i går, hvor Venstres Anders Rosenstand Laugesen drager det juridiske fundament under lokalplanen i tvivl, har borgmesteren her til formiddag bebudet, at han på byrådsmødet vil foreslå byrådspolitikerne, at behandlingen af punkt nummer 255 og 281 (et lukket punkt på dagsordenen, red.) om Ry Bytorv tages af dagsordenen.

"Forholdet omkring den oprindelige samarbejdsaftale mellem Ry Bytorv og Ry Kommune/Skanderborg Kommune er blevet problematiseret i flere sammenhænge hen over den sidste uges tid, og jeg kan forstå, at ikke mindst sag nr. 281 må forventes indbragt overfor Ankestyrelsen, hvis den vedtages af Skanderborg Byråd. Sådan er mulighederne heldigvis for borgere og politikere, som hermed kan få afprøvet politiske beslutninger," siger borgmester Jørgen Gaarde (S) i en mail til UgeBladet.

"Jeg er i dag blevet gjort bekendt med, at en sådan henvendelse til Ankestyrelsen, må forventes af have opsættende virkning i forhold mulighederne for at kunne anvende lokalplanen, som igen forudsætter en beslutning om tillæg til samarbejdsaftalen," uddyber han.

På den baggrund ønsker borgmesteren ikke, at byrådet behandler de to sager nu.

"I stedet vil jeg bede vores administration om at kontakte Ankestyrelsen med henblik på at få sikkerhed for, at det ønskede tillæg til samarbejdsaftalen ikke er i modstrid med Ankestyrelsens eventuelle afgørelse.

Tages de to punkter af dagsordenen, vil sagen om Ry Bytorv komme til behandling i Byrådet, når der foreligger en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Publiceret 18 December 2018 11:05