Der er fortsat usikkerhed om, hvad der skal ske per 1. april, hvor regionen stopper finansieringen af 34 busruter. Foto: Midttrafik

Der er fortsat usikkerhed om, hvad der skal ske per 1. april, hvor regionen stopper finansieringen af 34 busruter. Foto: Midttrafik

Buspanik udskudt:

Ingen ændring i bussernes køreplan før til sommer

Midttrafik kan ikke nå at lave de køreplansændringer, som Region Midtjylland har dikteret og har sendt alternativt forslag til region og kommuner

Af
Marie-Louise Andersen

Midttrafik har fundet en løsning på, hvordan 34 østjyske busruter, som ellers var udpeget til at lukke eller blive beskåret markant fra april 2019, kan videreføres indtil sommerferien.

31. oktober vedtog regionsrådet at trække støtten helt eller delvist fra 34 østjyske busruter for at spare samlet set 60 mio. kr. på den kollektive trafik. Det, på trods af, at det fra Midttrafik hele tiden har lydt, at tidsplanen var urealistisk, fordi de nye køreplaner ikke kunne nå at blive færdige.

Kommunerne har nemlig ikke ønsket at overtage ruterne én til én, hvilket betyder, at Midttrafik skal udarbejde nye køreplaner.

Urealistisk tidsplan

"Køreplanerne skal være færdige tre måneder inden køreplansskiftet, og det vanskeliggør en omlægning per 1. april, fordi vi ville skulle aflevere de færdige køreplaner inden nytår," siger Ole Sørensen, planchef i Midttrafik og kalder det urealistisk, fordi kommunerne endnu ikke har meldt deres ønsker til ændringer ind.

"Og først derefter kan vi gå i gang med at lave køreplanerne. Det er en omfattende proces at ændre køreplanerne for 34 ruter. Det kan ikke ske på tre uger inden jul," siger han.

To dage efter regionsrådet vedtog besparelserne på de regionale busruter, holdt Midttrafik bestyrelsesmøde, hvor der i dagsordenen til punktet om status for regionale besparelser står:

"Det er Midttrafiks klare vurdering, at det ikke er muligt, hverken til 1. april 2019 eller til køreplanskiftet ultimo juni 2019, at gennemføre en planlægningsproces for alle de involverede ruter og strækninger.«

Konklusionen dengang lød, at kommunerne enten selv skulle finansiere de eksisterende ruter frem til de nye køreplaner - alternativt ville Midttrafik opsige kontrakter med busselskaberne, så kommunerne selv ville skulle stå for at etablere kollektiv trafikdækning på de berørte strækninger.

Men fredag 23. november udsendte Midttrafik et nyt forslag, som anviser en alternativ finansiering.

15 mio. kr.

"Der er i øjeblikket drøftelser med kommunerne om omfanget af besparelser. Men vi lægger op til, at man i stort omfang udskyder ændringerne til køreplansskiftet 29. juni 2019," siger Ole Sørensen og forklarer, at det samtidig vil gøre de store ændringer mere spiselige, at de sker i en sommerferie op til et nyt skoleår.

Det vil koste i alt 15 mio. kr. at videreføre de 34 ruter uændret. Midttrafik kan selv finansiere omkring 4 mio. kr., mens en pulje afsat til nye uddannelsesruter, som alligevel først begynder at køre efter sommerferien, også kan finansiere løsningen. Dertil foreslår Midttrafik at 6 mio. kr. finansieres af den pulje penge, som Region Midtjylland alligevel har afsat til betaling af busselskaberne i såkaldt bod for ændringer i køreplanerne. Sidstnævnte forslag afvises dog ifølge Ole Sørensen af regionen, hvorfor Midttrafik vil forsøge at finde en anden løsning på finansieringen.

Dertil kommer en særskilt løsning for Djursland, som skal have en helt ny trafikplan.

Midttrafiks forslag er afhængigt af regionens accept og af, at de østjyske kommuner melder deres ønsker til nye køreplaner ind senest 20. december - hvilket dialogen indtil nu ifølge Ole Sørensen tyder på kan lykkes.

Publiceret 06 December 2018 10:30