Fængsel og udvisning er udfaldet af en dom ved Retten i Horsens for fire unge flygtninge, der var tiltalt i en sag om flerdobbelt knivstikkeri. Arkivfoto

Fængsel og udvisning er udfaldet af en dom ved Retten i Horsens for fire unge flygtninge, der var tiltalt i en sag om flerdobbelt knivstikkeri. Arkivfoto

Fire unge flygtninge idømt fængsel og udvisning efter indbyrdes knivstikkeri

Tre af de fire blev udvist med stemmerne 2-1 - alle fire har anket dom og udvisning

Af
Claus Sonne

Stenansigter. Ansigter strimlet af tårer. Ansigter gemt i hænderne.

Reaktionerne var mange, da der tirsdag 4. december ved Retten i Horsens faldt dom i en sag om flerdobbelte knivstikkeri i Skanderborg til bage i april 2018.

Reaktioner kom ikke så meget som følge af, at fire af de fem tiltalte unge mænd blev idømt mellem 6 og 10 måneders ubetinget fængsel. I og med, at de fire har været varetægtsfængslet siden april, blev de nemlig løsladt efter dommen, mens de venter på en ankesag. Reaktionerne, der både kom fra de dømte og disses familie og venner, kom, fordi der i kølvandet på dommene også fulgte udvisninger til det Syrien, de fire mænd i alderen 20-21 for mellem to og tre år siden flygtede fra.

Yderst rodet retssag

Inden dommer Charlotte Hove Lasthein afsagde de domme, som hun og to kvindelige domsmænd var kommet fra til, havde de fem tiltaltes forsvarere procederet og argumenteret for, at deres klienter skulle frifindes.

Fælles for forsvarerne var en påstand om, at deres klient ikke kunne dømmes, fordi der hersker endog meget stor uklarhed om, hvad der egentlig foregik 20. og 21. april 2018 i henholdsvis Byparken, Løvbjergs p-plads og en klublejlighed på Vesterskovvej, alt sammen i Skanderborg.

"Der er for meget gætteri og 'vi tror' i denne sag til, at det vil være rimeligt at dømme min klient," lød det fra en af forsvarerne, mens en anden konstaterede, at det ikke var hævet over enhver tvivl, hvad hans klient havde gjort.

Ordene faldt efter en retssag, hvor både de tiltalte og flere vidner har ændret markant på de forklaringer, de er kommet med undervejs. Og som tilhører kunne man godt komme til at sidde tilbage og komme godt og grundigt i tvivl om, hvem der egentlig leverede de stik med kniv eller saks, der beviselig blev afgivet tilbage i april.

Dommer Charlotte Hove Lasthein indledte da også sin domsafsigelse med at konstatere netop dette.

"Det står klart, at ingen af de tiltalte har afgivet en troværdig forklaring på, hvad der rent faktisk skete. Men der har været brudstykker af troværdighed, der hænger sammen med de tekniske beviser, der er i sagen," lød det fra dommeren.

Uenighed om udvisning

Mens den ene af de fem tiltalte blev pure frikendt, blev de fire øvrige altså idømt henholdsvis 6, 9, 9 og 10 måneders fængsel. Og alle blev udvist.

I forhold til 'O', der blev idømt seks måneders fængsel, blev udvisningen givet af en enig domsmandsret, altså med stemmerne 3-0. For 'J' og 'A', der blev idømt 9 måneders fængsel, og 'Y', der fik 10 måneder, skete udvisningerne med stemmerne 2-1. Rent faktuelt har 'J', 'A' og 'Y' da også en noget større tilknytning til Danmark via deres familie.

De fire mænd blev som nævnt løsladt efter dommen, da de har siddet varetægtsfængslet siden april. Det vides ikke, hvornår deres ankesag skal køre ved Landsretten - lige som det endnu ikke vides, om anklagemyndigheden vælger at anke dommene, der var noget mildere end det af anklageren krævede.

Publiceret 05 December 2018 11:30