Rute 107, 112, 311 og 502 kan fortsætte driften, når Region Midtjylland stopper finansieringen, men det bliver med færre afgange og i kombination med Flexbus. Rute 109 og 116 lukkes ned og brugerne her henvises til andre ruter. Foto: Niels Åge Skovbo/Region Midtjylland

Rute 107, 112, 311 og 502 kan fortsætte driften, når Region Midtjylland stopper finansieringen, men det bliver med færre afgange og i kombination med Flexbus. Rute 109 og 116 lukkes ned og brugerne her henvises til andre ruter. Foto: Niels Åge Skovbo/Region Midtjylland

Fire består - to udgår:

Redningsplanke til lukningstruede busruter

Rute 107, 112, 311 og 502 kan fortsætte, dog med færre afgange end i dag og suppleret med brug af Flexbus, mens rute 109 og 116 nedlægges

busbesparelser Siden Region Midtjylland i oktober vedtog den spareplane på 60 millioner kroner på den kollektive trafik, som betyder at flere regionale ruter ophører 1. april, har Skanderborg Kommune sammen med de øvrige kommuner i regionen forsøgt at finde en løsning, så nogle af de berørte busruter kan bevares.

Det har været et kompliceret puslespil, fordi det kræver, at kommunerne selv skal dække den ekstra udgift, og at alle kommunerne er enige om vilkårene.

Nu er skitserne til en aftale imidlertid på plads. For Skanderborg Kommune betyder det, at kommunen bruger op mod tre mio. kr., så rute 107, 112, 311 og 502 kan fortsætte, dog med færre afgange end i dag og suppleret med brug af Flexbus, mens rute 109 og 116 nedlægges.

Færre afgange end nu

"Vi kunne godt fortsætte med at skælde regionen ud, men det får vi jo ingen busser på gaden af. Selv om det koster tre millioner af kommunens penge at imødegå regionens besparelser på busdriften, så glæder vi os over, at vi har fundet en løsning, som redder nogle af busruterne," siger borgmester Jørgen Gaarde.

Han understreger, at den kommunale service bliver dårligere end det, regionen hidtil har drevet.

"Vi har hele tiden sagt, at vi ikke har økonomi til at videreføre den regionale busdrift med samme serviceniveau. Besparelsen i regionen betyder desværre, at nogle ruter må nedlægges, og andre ruter får færre afgange. Resultatet er et mere beskedent, men reelt tilbud om regional buskørsel, og alternativet er, at der slet ikke kører regionale busser på de pågældende ruter," understreger han.

Aftalerne med de øvrige kommuner betyder, at rute 107, 112 og 502 opretholdes om morgenen og eftermiddagen på hverdage.

Flexbus som supplement

Derudover bliver der afgange, som køres med Flexbus. Det betyder, at man selv skal ringe og bestille kørslen, og så bliver man samlet op ved stoppestedet ligesom med en almindelig bus. Flexbus benytter samme stoppesteder som den ordinære bus.

I ferier og andre perioder, hvor der ikke er undervisning på skoler og ungdomsuddannelser, køres flere afgange som Flexbus.

'Flexbus er et godt supplement til den fulde busdækning, og som borger skulle det helst ikke gøre den store forskel, udover at man skal bestille kørslen i forvejen. Man kan stadig komme fra A til B, og prisen er den samme som med en traditionel bus" siger Claus Leick, formand for Miljø- og Plan-udvalget.

"Samtidig kan løsningen være en fordel for miljøet, fordi man kører med lige præcis den kapacitet, der er brug for. Med Flexbus kører der ikke tomme busser på vejene," understreger han.

Regionen udskyder

Ændringerne får virkning fra køreplanskifte den 29. juni 2019, hvis de politisk godkendes i de enkelte kommuner.

Indtil da er forslaget fra Midttrafik, at busserne kører som hidtil efter de eksisterende køreplaner.

Midttrafik har anvist et forslag til finansiering for denne mellemperiode 1. april til 28. juni 2019. Også det skal politisk godkendes.

Senest 20. december skal de enkelte byråd beslutte, om de vil godkende de konkrete busbestillinger. Det er en forudsætning for, at løsningerne bliver til noget. Alternativt ophører de pågældende ruter 1. april 2019.

-bo

Det indebærer aftalerne:

107 Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens:

Det er aftalt med Horsens Kommune, at ruten kører to ture begge veje morgen og eftermiddag på skoledage. Tiderne på rute 107 skal tilrettelægges efter Campus Skanderborg og Niels Ebbesen Skolen samt uddannelsesinstitutioner i Horsens. Skanderborg Kommune etablerer derudover et tilbud om Flexbus mellem Tebstrup og Skanderborg.

112 Aarhus-Sorring-Silkeborg

Der er indgået en aftale mellem Aarhus, Silkeborg og Skanderborg kommuner. Der køres to ture begge veje om morgenen og fire ture begge veje om eftermiddagen mellem Voel og Tilst. Fremover skal man dog skifte bus i Voel og Tilst for at komme videre i Silkeborg og i Aarhus. Kørslen suppleres med Flexbus formiddag, aften og weekend.

311 Silkeborg-Glarbo-Skanderborg

Afgangen fra Skanderborg kl. 6.39 til Silkeborg og returafgangen fra Silkeborg kl. 7.40 nedlægges. Resten af afgangene fortsætter som hidtil. Se den nuværende køreplan for rute 311 her.

502 Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg

Ruten bliver delt i to. Det betyder, at der er bus begge veje morgen og eftermiddag mellem Voerladegård Skole og Skanderborg. Ruten tilrettelægges efter ringetider på Campus Skanderborg, Voerladegård Skole, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen. Derudover kommer tilbud om Flexbus, og de koordineres så vidt muligt med rute 200 og toget.

Horsens Kommune har endvidere tilkendegivet at etablere en rute, der kører morgen og eftermiddag mellem Brædstrup og Voerladegaard via bl.a. Sønder Vissing og Voervadsbro til Voerladegård Skole.

Publiceret 02 December 2018 10:00