Formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, Villy Helleskov, har en fortid i sundhedsvæsnet. Han er tidligere direktør for flere sygehuse, blandt andet Skejby og Skanderborg. Foto: Anette Bonde.

Formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, Villy Helleskov, har en fortid i sundhedsvæsnet. Han er tidligere direktør for flere sygehuse, blandt andet Skejby og Skanderborg. Foto: Anette Bonde.

Hospice til Skanderborg:

"Nu skal der til at ske noget"

Der er for få hospice-pladser i Østjylland, og der skal til at ske noget, lyder det fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland

Af
Anette Bonde

"Det er bare ikke godt nok."

Villy Helleskov, formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, var klar i mælet ved generalforsamlingen mandag 29. oktober vedrørende behovet for flere hospice-pladser i Skanderborg-området/Østjylland. Han henviste til "Notat om anvendelse af hospicepladser i Region Midt", der konkluderer at der i Skanderborg-området/Østjylland er et stort udækket behov for flere pladser.

"I dag er det på landsplan cirka en tredjedel af borgere, som visiteres til Hospice, der af en eller anden grund ikke kommer det. Og i vores område er det formentlig cirka halvdelen. Derfor bliver vi ved, indtil vi har fået etableret et hospice i Skanderborg, forhåbentlig inden for få år."

75 mødte op til generalforsamlingen, der startede med et foredrag af professor dr. med. torben Ørntoft med emnet "Hvad er 'personlig medicin' - og hvad betyder det i forhold til kræftsygdomme i Danmark?"

Herefter var der ordinær generalforsamling, hvor fire fra bestyrelsen var på valg. Alle blev genvalgt, så bestyrelsen fortsætter med de samme personer.

Der var i øvrigt stor opbakning blandt de fremmødte til bestyrelsens arbejde med at fortsætte kampen for at få etableret et hospice i Skanderborg.

Lang venteliste

Ventelisten i region Midtjylland er næsten fordoblet fra 2010 til 2017.

"Og det er jo bare dem, man kender til. Mange patienter og pårørende finder en anden løsning, for eksempel hjemmepleje eller hospital. Det er ikke altid den bedste løsning, når man skal dø," understreger Villy Helleskov, da UgeBladet Skanderborg møder ham nogle dage inden generalforsamlingen.

"Fokus på et hospice er et helt andet, end det er på et sygehus. På et hospice er der en specialiseret behandling, hvor der både tages hånd om den døende og ikke mindst de pårørende, der tales om det, gives massage med mere, og der er ro omkring det, fordi hospice tager sig af mange af de praktiske ting."

Et spørgsmål om penge

Støtteforeningen for Hospice Østjylland har eksisteret i fjorten år. At der ikke forlængst er blevet bygget et hospice, har selvfølgelig en del med penge at gøre. Ifølge Villy Helleskov vil prisen for et hospice i Skanderborg med 12 pladser koste 40 mio. kroner i anlægsudgifter. Heraf skal staten betale de 6 mio., og resten skal lånefinansieres.

Driften er beregnet til 21,6 mio. kroner, hvor statens tilskud beløber sig til 8,4 mio. kroner pr. år. Resten betales af Region Midt og den kommune, patienten kommer fra.

Regionsformand Anders Kühnau og regionens koncerndirektør Ole Thomsen har meldt positivt ud om en placering i Skanderborg under forudsætning af statslig medfinansiering.

"Og vi har fået Skanderborg Byråds opbakning til et Hospice Østjylland i Skanderborg."

Villy Helleskov har i et foredrag i Hospice Forum Danmark fremlagt fakta, der påviser behovet for et hospice i Region Midtjylland. Efterfølgende har Hospice Forum Danmark lagt vægt på at få etableret flere hospice-pladser i tæt bebyggede områder.

Villy Helleskov tilføjer, at der aktuelt er 759 mennesker på venteliste i Region Midtjylland.

"Det vil være oplagt at lægge 12-15 pladser i Skanderborg."

På finansloven?

Med opbakning fra såvel region, kommune og til en vis grad også stat skulle de største sten være ryddet af vejen for et kommende hospice i Skanderborg. Men det indgår lige som alt andet i et større puslespil. Støtteforeningen har i en henvendelse til sundhedsminister Ellen Trane Nørby fået det svar, at der ikke for nuværende er planer om nye hospices. Også andre toppolitikere er blevet kontaktet uden nævneværdig respons.

"Vi tæppebomber Christiansborg med argumenter. Jeg synes, at vi har de faktuelle ting i orden - det skal give respons."

Det har indtil nu resulteret i, at Liselotte Blixt (DF) har meddelt, at hun vil tage sagen op i de aktuelle finanslovforhandlinger, og Kirsten Norman Andersen (SF) vil også arbejde for det på Christiansborg.

Villy Helleskov håber, at Hospice Østjylland kommer med på finansloven 2019 eller senest i 2020.

"Der er befolkningsvækst i vores område og en stigning i de +65-årige. Med rettidig omhu og lige adgang til hospice, så skal der til at ske noget i Skanderborg."

Publiceret 13 November 2018 09:00