Under høringsperioden er der indkommet 72 høringssvar samt en underskriftsindsamling med 726 underskrifter mod byggeplanerne på torvet i Ry.

Under høringsperioden er der indkommet 72 høringssvar samt en underskriftsindsamling med 726 underskrifter mod byggeplanerne på torvet i Ry.

Ry Bytorv: Modstandere skaber et skræmmebillede

Ry Bytorvs bygherre er langt fra imponeret over protestniveauet. Modstanderne af byggeriet har skabt et skræmmebilleder, mener han

Af
Claus Sonne

Forkert og misforstået.

Det er nogle af de ord, der indgår i den kommentar, som Ry Bytorv A/S, bygherre på byggeriet på Ry Torv, har skrevet i forbindelse med de indkomne høringssvar til Lokalplan 1122, der skal bane vej for byggeriet.

Bygherren anfører, at det selvfølgelig gør indtryk, at der er samlet en del underskrifter mod projektet, men ...

"Underskrifterne er indhentet på et forkert og farvet grundlag. Desuden er der vist en del, der har underskrevet mere end én gang," står der i kommentaren.

Ry Bytorv A/S påpeger, at det byggeri, der er planlagt, i markant mindre grad end den gældende lokalplan sætter et aftryk på bytorvet i Ry.

Markant mindre aftryk end gældende lokalplan

"Det er ikke normal logik, at en bygherre foreslår en lokalplan, der giver ret til knap 1000 m2 mindre bebyggelse, end der er givet tilladelse til på området," står der i kommentaren med henvisning til, at der ikke kommer hverken butikker eller et supermarked i byggeriet - hvilket ellers var en del af den første plan for byggeriet.

Bygherren konstaterer desuden, at der ikke er ændret på byggehøjden i det nye projekt, hvorfor der stadig bygges i henholdsvis tre og fire etagere.

"Men der er ændret markant i kompaktheden i projektet. Det skaber mere luft og grønne arealer, samtidig med at offentligheden kan anvende gangstier mellem husene," skriver Ry Bytorv A/S og påpeger, at modstanderne af byggeriet har forsøgt at lave et skræmmebillede.

Byggeri med lettere udseende

"I samarbejde med kommunen har vi forsøgt at skabe et byggeri med et lettere udseende, lige som vi har hørt efter kritikken af de store udvendige lamper. Det er et byggeri, der er langt fra det skræmmebillede, der er skabt ved underskriftsindsamlingen, hvor visualiseringen viser sorte betonklodser."

"Derfor har vi brugt penge på at visualisere husene. Det giver en noget andet billede og indtryk af byggeriets udformning og placering," lyder det fra bygherren, der tilbyder Skanderborg Kommune at lade handlen gå om."

Hele svaret kan ses på Skanderborg Kommunes hjemmeside: Miljø- og Planudvalgets møde 2. oktober, punkt 213.

Publiceret 16 October 2018 16:30