En gruppe modstandere afleverede i starten af september 726 underskrifter mod Bytorv-planerne til borgmester Jørgen Gaarde. Foto: Grethe Bo Madsen

En gruppe modstandere afleverede i starten af september 726 underskrifter mod Bytorv-planerne til borgmester Jørgen Gaarde. Foto: Grethe Bo Madsen

Enslydende protester: For højt, for få P-pladser og for få grønne områder

Det er de samme bekymringer, der går igen i høringssvarene til Lokalplan 1122 om byggeriet på Ry Bytorv.

Af
Sara Ulrich Rasmussen

Ry I alt modtog Skanderborg Kommune 72 høringssvar, heraf en underskriftsindsamling med 726 underskrifter, da der mellem juli og september var høringsrunde for Lokalplan 1122, som handler om byggeriet på Ry Bytorv. Desuden blev der afholdt et borgermøde om lokalplanen i Ry den 22. august. Mange af høringssvarene indeholder enslydende bekymringer i forbindelse med det foreslåede byggeri.

For højt

En stor del af høringssvarene giver udtryk for, at byggeriet med sine tre og fire etager vil adskille sig for meget fra det eksisterende byggeri i bymidten i Ry, der typisk kun er på halvanden eller to etager. Flere skriver, at den planlagte højde på det nye byggeri er for højt, og at det vil ødelægge byens image som hyggelig stationsby.

Byggeriets højde giver også bekymringer for, at der vil opstå skyggegener for nogle af de villaer, der ligger som naboer til det kommende byggeri, og at det vil blokere for den nuværende grønne udsigt for samme naboer.

Mangel på p-pladser

En anden hyppig bekymring er det planlagte antal parkeringspladser i forbindelse med byggeriet. Et tidligere udkast indeholdt et underjordisk parkeringshus, som dog er blevet sløjfet i det nuværende udkast og er blevet erstattet af et mindre antal parkeringspladser. Flere af høringssvarene giver udtryk for, at den planlagte antal er for lavt, og at de hurtigt vil blive fyldt af beboerne i det nye byggeri, og at der dermed kan opstå parkeringsproblemer for kunder til bymidtens butikker og spisesteder.

Grønne arealer

Endelig er der også flere høringssvar, der angiver, at byggeriet ikke giver nok plads til grønne arealer og rekreative områder. Blandt andet efterspørger flere en legeplads til børnefamilierne i området.

Publiceret 16 October 2018 11:00