Byrådet har bevilliget 1 mio. kr. fordelt over to år til flytningen af Munkekroen fra Adelgade til Skanderborg. Foto: Per Bille

Byrådet har bevilliget 1 mio. kr. fordelt over to år til flytningen af Munkekroen fra Adelgade til Skanderborg. Foto: Per Bille

En million kroner til flytning af Munkekroen

Møllelauget har hyret en af Danmarks førende renoveringsarkitekter, Anna Mette Exner, til at forestå genrejsningen af Munkekroen

Af
Grethe Bo Madsen

Den planlagte flytning af Munkekroen fra Adelgade til Vestermølle får en økonomisk saltvandsindsprøjtning med på vejen fra kommunen. I forbindelse med budgetforliget enedes byrødderne om at støtte flytteprojektet med et tilskud på 500.000 kr. i 2019 og igen i 2020.

"Det er en god og ventet nyhed, som sammen med Finn Damgaards tilsagn om dels kontant og dels i form af positiv håndværkerbehandling også at finde et millionbeløb, er udgangspunktet for, at den historiske bygning ikke køres på lossepladsen eller Sankt Hans-bålet," konstaterer en glad Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle Møllelaug.

"Men der skal flere penge til, i alt fem-seks millioner plus moms. Møllelauget vil iværksætte en fundraising. Men skal den lykkes, er det helt afgørende med yderligere lokal opbakning, også økonomisk og gerne så bred som mulig. Fondene lægger afgørende vægt på, at man lokalt vil det her projekt, som vi søger midler til. Af den grund er kommunens og borgernes opbakning også meget vigtig for os," understreger han.

"Jeg håber på stor opbakning. Også for at Skanderborg ikke skal stemples som en by og kommune, der lader hånt om en bygningsmæssig kulturarv. Møllelauget har hyret en af Danmarks førende renoveringsarkitekter, Anna Mette Exner, til at forestå genrejsningen af Munkekroen. Målet er, med Exners ord, gennem brug af naturlige materialer at lave en seværdig og oplevelsesrig attraktion samt en kulturhistorisk reference for Skanderborg," forklarer Jørgen Lund Christiansen.

Publiceret 05 October 2018 10:00