Pædagogerne i Skanderborg Kommune har alt for dårlige vilkår, mener BUPL. Billedet har intet med kritikken at gøre. Arkivfoto

Pædagogerne i Skanderborg Kommune har alt for dårlige vilkår, mener BUPL. Billedet har intet med kritikken at gøre. Arkivfoto

BUPL retter kraftig kritik mod Skanderborg Kommune

Pædagogerne er ramt af kritisabel normering, mener BUPL

Af
Claus Sonne

"Skanderborg Kommune slår en grim østjysk rekord, når næsten alle pædagoger oplever ikke at have ressourcer nok til at arbejde med børn med forskellige udfordringer."

Ovenstående kan læses i afsnittet om Skanderborg i en landsdækkende undersøgelse lavet af BUPL, der har spurgt sine medlemmer i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. 22 procent af medlemmerne i Skanderborg Kommune har svaret.

Undersøgelsen i Skanderborg Kommune viser, at:

    59 procent oplever, at der i dag er flere børn med fysiske og/eller psykiske udfordringer i institutionen end tidligere.

    96 procent svarer, at de ikke har nok ressourcer til arbejdet med børn med fysiske og/eller psykiske udfordringer.

    73 procent svarer, at der er børn i institutionen/enheden, der har brug for pædagoger med specialpædagogiske kompetencer.

Man kan også i rapporten læse, at '83 procent mener ikke, at de har tilstrækkelig tid til at planlægge, udvikle og evaluere deres pædagogiske arbejde. 9 ud af 10 pædagoger svarer, at det går ud over det pædagogiske arbejde, at de ikke har tilstrækkelig tid til at planlægge, udvikle og evaluere det pædagogiske arbejde'.

"Hvordan skal pædagogerne få tid og rum til at planlægge, udvikle og evaluere, når normeringerne ser ud som de gør i Skanderborg Kommune? Giv dem nu en reel mulighed for at leve op til Dagtilbudsreformens mål og intentioner med de styrkede pædagogiske handleplaner. Så kommer kvaliteten helt af sig selv," lyder det fra Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

Kommunalt fokus

Torben Steen, chefkonsulent for skoler og specialundervisning i Skanderborg Kommune, garanterer, at man fra kommunalt regi tager tal og ord fra BUPL alvorligt og forholder sig til kritikken. Skanderborg Kommune anerkender, siger Torben Steen, at BUPL arbejder på at skaffe bedre forhold for sine medlemmer.

"Vi er i løbende dialog med vores ledere for at høre, hvad de har brug for, når vi kigger på rammer og normeringer. Inden for de rammer, politikerne har opstillet for os og som er vores virkelighed," siger Torben Steen og fortsætter:

"Vi har nogle voldsomt dygtige pædagoger i Skanderborg Kommune. Vi er i en situation, hvor pædagogernes opgaver blevet stadigt mere komplekse, og vi erkender, at der i dag skal meget mere viden til end for bare nogle år siden. Derfor har vi en kæmpe opgave i forhold til at kompetenceudvikle og derigennem hæve både videns- og kompetenceniveauet hos vores pædagoger."

Det har, trods adskillige rykkere, ikke været muligt at få en kommentar fra Frands Fischer (S), der er formand for Undervisnings- og Børneudvalget.

Publiceret 01 October 2018 10:30