Kommer Kendrick Lamar engang tilbage til Smukfest, skal han optræde på en scene, der er flyttet op til 45 m bagud. Foto: Mike Madsen

Kommer Kendrick Lamar engang tilbage til Smukfest, skal han optræde på en scene, der er flyttet op til 45 m bagud. Foto: Mike Madsen

Ja til plan for Dyrehaven:

Smukfest kan udvide

Planerne sendes i høring efter det kommende byrådsmøde

Af
Claus Sonne

Et enigt økonomiudvalg har sagt ja til, at Dyrehaven får en 'omgang', der blandt andet betyder, at Smukfest kan rykke Bøgescenerne op til 45 m tilbage og over en årrække øge antallet af festivalgæster med 7500. Dermed følger Økonomiudvalget indstillingen fra det særlige opgaveudvalg, der har været nedsat for Dyrehaven.

I planerne indgår også en flytning på cirka 50 meter af Stjernescenens publikums- og barareal i retning af Capri, en ny sti ved Bøgescenerne samt en omlægning af lager- og logistikområdet på festivalpladsen. Der skabes også, på skovstykket mellem Dødemandsbakken og Mexival, en ny publikumspassage med barer. I forbindelse med flytningen af Bøgescenerne skal stensætningen på scenernes forkant genopføres i samme form, men bredere, ligesom træbænkene foran scenerne genopføres.

Smukfest har tidligere fortalt UgeBladet, at man gerne skal i gang til oktober for at kunne være klar til jubilæumsfestivalen i 2019, men det er der ingen kommunale garantier for.

"Vi er godt klar over, at Smukfest meget gerne vil i gang hurtigt, hvilket vi har forståelse for, men sagsgangen bliver ikke anderledes for denne sag end for andre. Det betyder blandt andet, at vi skal gennem en høringsfase på fire uger samt borgermøder," siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Planen for Dyrehaven betyder også, at:

    Skovlunden og Dyrehaven bindes sammen via et stiforløb.

    Der igangsættes en revision af lokalplanen for KærligHeden med færre af de helt store koncertarrangementer, men bredere muligheder for mindre arrangementer.

    Skanderborg Kommune, Festivalklubben og Danmarks Naturfredningsforening går samnen om at fremme Dyrehavens biodiversitet gennem beplantning og at udarbejde en konkret politik for, hvordan jorden efterlades.

    Skanderborg Kommune samarbejder med Smukfest om at skabe et øget samspil mellem Smukfest, byer, landsbyer og foreninger i Skanderborg Kommune

    Der afholdes borgermøde om principperne for udvikling af Dyrehaven.

Dyrehaven 'rammes' også af en række ikke-festivalreterede tiltag. Som eksempler er der nævnt nye stiforløb med små opholdsarealer, stimærkning med forskellige former for formidling, motionsfaciliteter og et udekøkken.

De står bag Dyrehaven-planen

Opgaveudvalget for Dyrehaven var sammensat af repræsentanter for Byrådet, Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg, Smukfest, Cityforeningen, Friluftsrådet og Søhøjlandes Turistforening. Derudover har der været dialog med Miljøstyrelsen, Østjyllands Beredskab og Politiet. Museum Skanderborg, Skanderborg Vandrerhjem og Dansk Ornitologisk forening har deltaget i nogle af møderne.

Publiceret 30 August 2018 11:45