En anbefaling er, at fordre regionen til at indføre 'brugerstyrede senge' på psykiatrisk afdeling i Horsens. Arkivfoto

En anbefaling er, at fordre regionen til at indføre 'brugerstyrede senge' på psykiatrisk afdeling i Horsens. Arkivfoto

Skanderborg vil høvle tre mio. af psykiatristigning

Et særligt udvalg vil knække stigning i antallet af sindslidende

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Lokalt I halvandet år har der arbejdet et særligt opgaveudvalg, der skal komme med anbefalinger til Byrådet på, hvordan Skanderborg Kommune kan håndtere det stigende antal borgere med psykiske lidelser inden for de eksisterende rammer - eller måske endda vende den markante stigning.

Skanderborg Kommune er dermed den første kommune, der har arbejdet med et så bredt og komplekst et velfærdsområde i et særligt opgaveudvalg og over så lang en periode.

Arbejdet i udvalget er afsluttet, og anbefalingerne fra udvalget vil blive fremlagt på det første byrådsmøde efter sommerferien.

Der kan spares penge

Har I fundet ud af, hvordan stigningen i antallet af psykiske lidelser og udgifterne til dem kan vendes?

"Man kan ikke forvente, at vi kan opfinde en hel række nye dybe tallerkener, da det er en sammensat problemstilling. Men vi kommer med en række anbefalinger, der skal arbejdes med i de næste år. Der er også taget en række ínitiativer i det halvandet år, udvalget har siddet," siger borgmester Jørgen Gaarde (S), der har været formand for udvalget.

"Vi kan ikke ændre en landstendens og et problem, man slås med i hele den vestlige verden. Men vi kan blive langt bedre til at bremse tilvæksten. Og stigningen i kommunens udgifterne til sindslidende som udslag af et bredere samarbejde. Budgetmæssigt forventer vi en lidt mindre stigning i udgifterne, end først antaget," siger Jørgen Gaarde.

Hvad vil det sige i kroner og øre?

"Knap en halvering. Vi har ventet, at kommunens udgifter til sindslidende ville stige årligt med mellem syv og 10 mio. kr. årligt. Nu regner vi med, stigningen kan reduceres med tre mio. kr..

Er det i kraft af færre patienter eller mere effektive tilbud?

"En kombination af begge dele. Med udviklingen på arbejdsmarkedet, betyder det også, at det er lettere at få greb i arbejdslivet og eventuelt få et flexjob," siger Jørgen Gaarde.

Stress og alt de andet

Hver fjerde danske føler sig stresset, i Skanderborg Kommune endda lidt flere. Regeringen vil sætte ind for at nedbringe antallet af stressramte, tror du, det kan hjælpe med at få tallet ned i Skanderborg Kommune?

" Det vil givetvis have en betydning. Det er godt at have fokus på stress, men også depression, som er en stor svøbe i vort samfund. Ligesom unge, der skader sig selv på den ene eller anden måde. Blandt andet med anoreksi. Det skal vi gøre alt for at mindske, for det er så invaliderende for den enkelte."

Måden vi lever

Er du blevet klogere på, hvorfor vi ser den her stigning?

"Både ja og nej. Det er svært at skelne mellem årsag og virkning. Men samlet set handler det om den måde, vi skruer vores liv sammen med arbejdsliv og familieliv. Det handler også om, hvad vi selv kan gøre, også for vore nærmeste. Det kan ikke alene løses af kommunens økonomi. Men alene det, at vi sætter ekstra fokus på disse problemer, og at vi taler om dem i familierne, som pårørende og kammerater, er positivt," siger Jørgen Gaarde.

Præstationspres

Karakter- og præstationspresset på unge har været nævnt som en selvstændig faktor. Er du enig?

"Jeg tror, det er al for enkelt at fremstille det på den måde. Det er ét element, men presset kommer ikke kun fra skolerne, og det også unges egne forventninger til, at de skal være smukke og have succes, og hvordan de udadtil skal opfattes på de sociale medier."

"Jeg kan nok nævne et utal af ting, der spiller ind. Men som en, der har børnebørn, er det vigtigt for mig, at vi lykkes med det her," siger Jørgen Gaarde.

Række af anbefalinger

Opgaveudvalget har en række anbefalinger, der skal arbejdes videre med i byrådets fagudvalg, når byrådet har diskuteret de samlede anbefalinger.

Et kernepunkt er at skabe én indgang til de kommunale indsatser i den nære psykiatri og en forståelse af socialpsykiatrien som ét område på tværs af fag og målgrupper.

For børn og unge skal der skabes en mere sammenhængende overgang til voksenområdet. Og det delte ansvar, hvor forældrene har det primære ansvar, skal tydeliggøres.

Publiceret 27 July 2018 11:30