Der foreslås 35 m. bred transportkorridor parallelt med Dødemandsbakken.

Der foreslås 35 m. bred transportkorridor parallelt med Dødemandsbakken.

Udvalg åbner for 7.500 flere gæster på Smukfest

Det særligt udvalg for Dyrehaven vil give Smukfest lov til at flytte Bøgescenerne 45 m

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Det særlige udvalg for 'Dyrehaven og for fremtidens Festival' er klar med sine anbefalinger til byrådet om en ny samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Festivals om brug af skoven.

Udvalget kommer med følgende anbefalinger:

At der med en ny helhedsplan skabes en ramme, så festivalen fortsat kan udvikle sig og fastholde sin position på festivalmarkedet.

At en revision af helhedsplanen tager udgang i Scenarie 2, der blandt andet betyder:

At festivalen kan vokse med ekstra 7.500 daglige gæster indenfor det nuværende areal.

At Bøgescenen rykkes 45 meter tilbage og der laves ny stensætning som scenekant.

At jorden fra den nuværende friluftsscene bruges til at hæve bænkeområdet med en halv meter, hvorefter bænkene genetableres.

At der skabes en ny 35 meter bred 'transportkorridor' under festivalen mellem Bøgescenerne og Mexival/Stjernescenen ved at rydde for krat.

At lager- og logistikområdet udvides med to områder, der befæstes til tung trafik.

At der indføres fleksibilitet i afleveringsfrister ved usædvanlige vejrforhold for at undgå unødig slid/skade på skov.

At der laves en foryngelsesplan med træplantning, primært i selve festivalområdet.

At der etableres mere oplevelsesrige stier og opholdsarealer, at tiltag sker med respekt for skoven og udvikler Dyrehaven til en oplevelsesrig rekreativ oplevelse hele året.

At Festivalklubben og DN laver en plan, der fremmer områdets biodiversitet.

At aftalen med kommunen er 10-årig, og justeres og godkendes af Byrådet hvert 4. år.

At der via et grønt partnerskab laves en rekreativ sti gennem Skovlunden, der binder Vroldvej og Dyrehaven sammen.

At lokalplanen for KærligHeden i Vrold revideres, så der fremadrettet bliver færre store koncertarrangementer, men bredere mulighed for mindre arrangementer.

At der skabes øget samspil mellem Smukfest, byer, landsbyer og foreninger i kommunen - tre konkrete ideer anbefales til videre arbejde.

Det særlige udvalg, der startede sit arbejdet i marts i år, har bestået af fire byrådspolitikere med Jørgen Naut (S) som formand samt repræsentanter for Smukfest, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skanderborg Cityforening og Søhøjlandets Turistforening.

Byrådet ventes 5. september at sende forslaget i offentlig høring med borgermøde 20..9. kl. 19.30.

Publiceret 25 July 2018 11:30