30 procent lider af stress. Seks procent lider af angst og anspændthed og fem procent af depression. Arkivfoto

30 procent lider af stress. Seks procent lider af angst og anspændthed og fem procent af depression. Arkivfoto

Kommunens borgere bon'er negativt ud med stress

Lokal sundhedsprofil opdateret 2017

Af
Jørgen Bollerup Hansen

lokalt Der er to områder, hvor sundhedstilstanden i befolkningen i Skanderborg Kommune er gået tilbage fra 2013 til 2017. Det er andelen af personer, der oplyser, de har et højt stressniveau. Og personer, der føler sig isoleret.

Således siger 30 procent nu, at de har et højt stressniveau - hvilket er fem procent flere end i 2013.

Og fem procent siger, de ofte føler sig ensomme, hvilket er to procent flere end i 2013. Syv procent betegner sig selv som ramt af svær ensomhed.

Samtidig er andelen af personer, der selv siger, at de har en god trivsel og livskvalitet faldet med seks procentpoint til 72 procent.

Positivt med kost og røg

Tallene fremgår af undersøgelsen 'Hvordan har du det - 2017?', der er lavet i alle kommuner i Region Midtjylland. I Skanderborg Kommune har 1.605 borgere deltaget.

"Som kommune ligger vi flot med rygning og sund kost," siger Tage Nielsen (R), der er formand for byrådets sundhedsudvalg.

Antallet af dagligrygere er faldet med tre procentpoint til 13 procent - hvilket er tre procent lavere end gennemsnittet for Region Midtjylland.

Flere med overvægt

Hvad angår kost, så siger 12 procent, at de har et usundt kostmønster, hvilket er beskredne 0,1 procent flere end i 2013. På regionsplan er antallet gennemsnitligt 15 procent, hvilket er en stigning på to procent siden 2013. Så her er situationen altså mere positiv i Skanderborg Kommune.

I Skanderborg Kommune oplyser 15 procent, der er svært overvægtige - hvilket er to procentpoint flere end i 2013. Men lidt under regionsgennemsnittet.

Derimod er Skanderborg lidt over resten af regionen for antal moderat overvægtige. Nemlig 36 procent, også to procent over andelen i 2013.

Skanderborg ligger også lavere for antallet af borgere med højrisikoforbrug af alkohol pr. uge - det vil sige flere end 14 genstande om ugen for kvinder og flere end 21 genstande for mænd - og lander på fem procent, svarende til to procentpoint under andelen i 2013. Og færre end gennemsnittet i Region Midtjylland, der er på seks procent.

Ni procent af borgerne i Skanderborg Kommune oplyser, at de ugentlig har et rusdrikkeri, der er to procentpoint færre end i 2013.

Stressfaktor bekymrer

Væksten i antallat af stressede bekymrer udvalgsformand Tage Nielsen.

"Vi er åbenbart mere stressede end folk i andre kommuner, og det kan man så prøve at tolke på. Vi er en kommune med mange økonomisk- og ressoursestærke borgere. Hvorfor bon'er vi så ud på stress. Er det fordi, vi har en befolkning, der gennemsnitligt tjener mere og derfor har mere krævende job. Det kunne jeg godt tro," siger Tage Nielsen.

Tal bruges forebyggende

"Der er heller ingen tvivl om, at mange slås med psykiske udfordringer. Det slår også igennem i undersøgelsen, og det er årsagen til, at byrådet har nedsat et særligt udvalg, der beskæftiger sig med det problem. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, hvis der bliver taget fat i prykiske problemer i tide."

"Tallene i sundhedsprofilundersøgelsen bliver brugt, også til at se, hvordan vi kan lave en indsats mod social ulighed i sundhed," siger Tage Nielsen.

Undersøgelsen viser nemlig også, at der er en række områder, hvor befolkningen hár erkendt, de har et problem og gerne vil gøre noget ved det.

Publiceret 06 July 2018 13:00