Forureningen af søbunden ud for Kulturhuset i Skanderborg stammer formentlig fra et gammelt jernstøberi og gasværk på grunden. Foto: Google Maps Foto: Google Maps

Forurenet søbund: Nu skal Søtorvet sikres mod fortidens miljøsynder

Membran skal indkapsle forurening af søbunden ud for Kulturhuset

I forbindelse med etableringen af det kommende Søtorv har undersøgelser vist, at søbunden ud for Kulturhuset er forurenet. Derfor gennemfører Skanderborg Kommune en række tiltag for at sikre det nye badeanlæg mod fortidens miljøsynder.

I forbindelse med planlægningen af Søtorvet har Skanderborg Kommune bedt et rådgivende ingeniørfirma om at udpege en løsning på den forurening, der er konstateret i søbunden. Løsningen bliver en membran på søbunden under badeanlægget.

"Membranen er en velafprøvet og miljøvenlig metode til at løse problemer af den karakter, og den vil indkapsle den forurening, der kan være under Søtorvet," siger teknisk chef Jonas Kroustrup.

Det er efter alt at dømme affald fra et gammelt jernstøberi og gasværk på grunden, som er kilde til den forurening, der er fundet.

Badebro fjernes

Af forsigtighedshensyn har Skanderborg Kommune i samråd med embedslægen (Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning) valgt at fjerne den gamle badebro i Byparken.

Det sker i forbindelse med, at udvidelsen af Kulturhuset går i gang den 28. juni.

Ingen risiko ved at bade

Vandkvaliteten i Skanderborg Sø er generelt god og overholder badevandskriterierne, og der er ingen sundhedsrisiko ved at springe i bølgerne ud for Kulturhuset.

Embedslægen anbefaler dog, at længerevarende kontakt med søbunden undgås.

Badende henvises til badestranden ved Næsset og Søbadet i Dyrehaven.

-bo

Publiceret 26 June 2018 07:00