De unge er i dag meget mre mobile end tidligere og mødes i langt højere grad end tidligere på kryds og tværs af kommunen. Det gør det sværere at tackle problemerne lokalt. Foto: Ritzau Scanpix / Kenneth Nguyen

De unge er i dag meget mre mobile end tidligere og mødes i langt højere grad end tidligere på kryds og tværs af kommunen. Det gør det sværere at tackle problemerne lokalt. Foto: Ritzau Scanpix / Kenneth Nguyen Ritzau Scanpix

Bekymrende adfærd hos lokale unge sættes på dagsordenen

Der er problemer med unges adfærd flere steder i kommunen - blandt andet med en hard-core gruppe 15-19-årige, der opsøger ungdomsklubberne og skaber problemer

Af
Grethe Bo Madsen & Claus Sonne

Lokalt "Gruppen af de unge besøgende fremstår ofte med en provokerende og truende adfærd, er farlige for deres omgivelser, kører ræs på p-plads, og der sælges formodentlig også hash."

Sådan står der i et brev, som skolebestyrelsen på Stilling Skole har sendt til Undervisnings- og Børneudvalget, et brev der har 12 andre skolebestyrelser som medunderskrivere. I brevet beskrives en gruppe på 20-25 medlemmer bestående af unge i alderen fra cirka 15 til cirka 19 år, der ugentligt i bil besøger kommunens ungdomsklubber, hvilket giver problemer - blandt andet fordi de over 18 år ikke må lukkes ind.

"Vi vil rigtig gerne inkludere de unge mennesker, hvis deres besøg er med en acceptabel adfærd for det personale, som er på arbejde i klubben. Nogle aftener bruger personalet dog uretfærdigt meget af deres arbejdstid på at tale med, diskutere med og ligefrem skændes med de unge mennesker fremfor at yde det pædagogiske stykke arbejde sammen med medlemmerne, som de er ansat til," står der i brevet.

Flere initiativer sat i værk

Der er allerede fra kommunal side sat gang i en lang række initiativer på baggrund af fællesbrevet fra de 13 skolebestyrelser. Initiativerne involverer både SSP-konsulenter samt klubmedarbejdere fra 'Den Matrikelløse Klub (DMK), og der er især fokus på Stilling og på Sdr. Ege i Ry, hvor der gennem flere år har været problemer, der blandt andet har udløst henvendelser til politiet.

På listen over 'problembørn' finder man blandt andet også skaterparken i Galten, Søparken i Låsby, hvor der også har været hærværk, samt arealerne ved Kvickly og Byparken i Skanderborg.

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Frands Fischer (S) havde sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer nødråbet fra de 13 skolebestyrelser på dagsordenen i sidste uge. Og han fortæller om stor politisk opmærksomhed.

"Jeg kan garantere, at vi har stort fokus på de her problemer, og vi er ved at finde ud af, hvad vi kan og skal gøre bedre. Men der er ikke noget quick-fix," siger han.

Børne- og Undervisningsudvalget udbad sig på sit møde flere informationer fra embedsværket, og sagen vil komme på dagsordenen igen.

"Der er penge i budgettet til forskellige tiltag, hvoraf en række allerede er sat i gang. Vi følger nøje, hvad de tiltag kommer til at betyde, og så er vi nok ude i, at vi skal gentænke hele den kriminalpræventive indsats," siger Fischer og tilføjer:

"Der er sket en markant ændring i løbet af de seneste cirka 10 år, hvor de unge er blevet langt mere mobile og dermed sværere for os at overvåge. En helt anden ting er, at vi også skal have forældrene på banen i større grad."

Unge er mere mobile

”Det er desværre noget vi ser hver sommer. Om det er værre nu end tidligere år, er svært at sige, men vi får flere henvendelser om det nu. Noget af det, der gør det anderledes i dag end tidligere er blandt andet, at de sociale medier gør det let for de unge at etablere meget store netværk, hvor de hurtigt kan se, hvor der sker noget lige nu. De unge er også anderledes mobile nu, end før i tiden. De kommer nemt rundt i kommunen," forklarer SSP-konsulent i Ry og Virring, Benny Husted.

"Tidligere har man tacklet problemerne ved at sætte ind lokalt, men det er sværere nu, hvor de unge ikke nødvendigvis kommer fra lokalområdet. Desuden er der også en tendens til, at de unges opførsel er præget af, at de ikke har nogen ansvarsfølelse over for lokalområdet. Så kan adfærden godt lige få et lille ekstra nøk i den forkerte retning. Det er klart, at når mange unge er sammen i en større gruppe, så er der altid en større risiko for, at de føler, de skal leve op til et eller andet i den flok, og så kan kæden godt hoppe af for nogle af dem," konstaterer Benny Husted.

"Nogle af de her unge mangler en forståelse for, hvad det vil sige at tage vare på hinanden, vise hensyn og passe på lokalområdet. Det er nogle ret væsentlige værdier og normer, og her må forældrene altså på banen og sørge for, at de unge får de værdier med sig," mener han.

En lille hård kerne

Ifølge SSP-konsulent i Skanderborg, Kristian Kilt, kommer de fleste af de unge fra Skanderborg, men der er også nogle fra Aarhus.

"Dialogen er vores redskab. Der, hvor vi kommer til kort, er hos den lille bitte kerne af de unge, som kan virke truende og ikke vil dialogen. Så er det svært. Men det er vigtigt at understrege, at det altså kun er meget få af de unge. Langt de fleste, nok 95 procent, dem er der ingen problemer med," understreger han.

Han rejser dog også et andet spørgsmål, for larmer de unge mere og laver de mere ballade end tidligere, eller er vi bare blevet mere følsomme?

"Det er ikke til at sige. Det, der er anderledes end tidligere, er, at det ikke er lokale unge. Folk har lettere ved at henvende sig til de unge, de kender, og bede dem om lige at skrue ned for lyden og holde lidt igen. Det er svært at gøre, når det er fremmede unge. Så bliver folk usikre på at tage kontakt til dem."

Publiceret 12 June 2018 11:30