Med flere end 400.000 besøgende årligt et Himmelbjerget et af de store turistattraktioner. Nu skal det gøres endnu mere attraktivt. Foto: Visit Skanderborg

Med flere end 400.000 besøgende årligt et Himmelbjerget et af de store turistattraktioner. Nu skal det gøres endnu mere attraktivt. Foto: Visit Skanderborg

Enigt byråd bag udviklingsplan for Himmelbjerget

Men der var også indvendinger, da byrådet sagde ja til helhedsplan for Himmelbjerget

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Et enigt byråd står bag en helhedsplan for udvikling og styrkelse af Himmelbjerget som en attraktiv destination.

Og det til trods for at venstres Anders Laugesen forinden ikke kunne støtte planen i Økonomiudvalget, da han mente, der skulle bruges mere tid på at udforme planen.

På byrådsmødet sagde han da også, at han mener, at styregruppen bag helhedsplanen - en bred gruppe med Tårnkomiteen, Naturstyrelsen, turistforeningen og kommunen - samt byrådet farer lidt for hurtigt frem.

Han efterlyste også en bedre belysning af de økonomiske konsekvenser i planen.

Plan med store visioner

Trods det vedtog et enigt byråd inklusive Venstre i sidste uge forslaget.

Det indebærer blandt andet nye stier, udsigtsplatforme, en ny parkeringsmodel, måske en ny havn, overnatning i naturen og større visuel synlighed til bjerget og toppen set fra Skanderborg- og Ry-siden.

"Finansieringsprocessen skal nu i gang, og vi skal prøve at skabe interesse for udviklingsplanen hos fonde," sagde borgmester Jørgen Gaarde (S).

Samtidig skal udviklingsplanen konkretiseres yderligere. Fra en skitse til en færdig plan. Indtil nu har der også kun været en høring med de nærmeste naboer, der umiddelbart er positive.

Demokrati og forretning

Byrådet vedtog samtidig to tilføjelser.

På forslag af SF, at hele demokrati-historien på Himmelbjerget fortsat skal sikres en central plads.

Og på forslag fra Konservative, at der også skal fokuses på den forretningsmæssige udviklingen på Himmelbjerget og på at gøre bjerget til en turistattraktion hele året rundt.

Debat kom langt omkring

På byrådsmødet kom der i øvrigt mange kommentarer.

Jens Szabo (V) sagde, at ideen om et søbad ved Hotel Julsø måske ikke er den bedste, da der er dybt vand og stedet er i skyggesiden.

"Jeg ved godt, vi ikke kan blande os i en privat forretning, men hotellet på Himmelbjerget trænger til en opgradering. Og så har ældre og handicappede svært ved at komme op på himmelbjerget fra Julsø-siden og bådene. Jeg mener, planen skal bearbejdes mere, før den præsenterer for fonde," sagde han.

Karen Lindemann (S) mente lige det modsatte.

"Fonde er ikke interesseret i at medvirke i noget, hvor første spadestik næsten er taget," sagde hun.

Claus Bloch (V) foreslog, der etableres en handicaplift fra Julsø til hotellet. Og en skilift i kolde vintre.

"Det kan sagtens laves uden, man skal stå på ski ned over lyngbakkerne," sagde han.

"Det her var første trykprøve, om det er den vej, vi skal gå. Jeg hører, der er opbakning," sagde Jørgen Gaarde.

Publiceret 07 June 2018 06:00