Smukfests ordførende direktør Søren Eskildsen fortalte på fredagens borgermøde om festivalens drømme. De rummer bl.a. en flytning af Bøgescenerne. Foto: Sonne

Smukfests ordførende direktør Søren Eskildsen fortalte på fredagens borgermøde om festivalens drømme. De rummer bl.a. en flytning af Bøgescenerne. Foto: Sonne

Pladsmangel:

Smukfest vil flytte Bøgescenerne op til 53 m bagud

10.000 flere gæster i Bøgeskoven skal sikre, at festivalen fortsat kan være selvfinansierende

Af
Af Claus Sonne

Skanderborg Det var meget småt med kritiske røster, da der i fredags var borgermøde på Capri om den nye helhedsplan for Dyrehaven. En plan der uanset, hvordan man vender og drejer den, handler meget om Smukfest.

Mødet bestod af en inde- og en udedel, og under den sidste kunne man meget håndgribeligt se, hvordan Smukfest vil skabe plads til de cirka 10.000 flere gæster, som festivalen skal have ind i Bøgeskoven for fortsat at være kunne selvfinansierende - og dermed ikke være nødt til at hente eksterne penge ind.

"Vi vil flytte Bøgescenerne bagud. Ikke lave dem om, men flytte dem. Vi arbejder med tre scenarier, der hedder 25, 45 og 53 meter. Scenerne vil komme til at vende samme vej som nu, der bliver bare mere plads foran dem," fortalte Frank Møller Nielsen, opstillingskoordinator hos Smukfest.

Smukfest vil skabe bedre infrastruktur på festivalpladsen ved at lave nye stier. Det gælder blandt andet en ny sti, der leder væk fra Sherwood. Foto: Sonne

Smukfst vil skabe bedre plads på festivalpladsen ved at lave nye stier. Det gælder blandt andet en ny sti, der leder væk fra Sherwood. Foto: Sonne

Nødvendig udvidelse

Festivalens ordførende direktør Søren Eskildsen satte ord på, hvorfor det er nødvendigt at udvide.

"Vi oplever større krav, både økonomiske og logistiske fra kunsterne, og vi ved, at vi bliver fravalgt af nogle kunstnere pga. vores fysiske rammer. Dertil kommer øgede krav fra myndighederne samt den kendsgerning, at mange andre af de store festivaler opgrader i disse år," lød det.

Byrådsmedlem Jørgen Naut (S), der er formand for det udvalg, der arbejder med planerne for Dyrehaven, slog fast, at Smukfest ikke kan brede sig yderligere i forhold til det samlede areal, som kommunen råder over.

Byrådsmedlem Kjeld Jensen (DF), der sidder i Dyrehaven-udvalget, understregede, at en flytning af Bøgescenerne ikke giver Smukfest lov til at høve støjniveauet, selv om scenerne kommer tættere på byen. Foto: Sonne

Byrådsmedlem Kjeld Jensen (DF), der sidder i Dyrehaven-udvalget, understregede, at en flytning af Bøgescenerne ikke giver Smukfest lov til at høve støjniveauet, selv om scenerne kommer tættere på byen. Foto: Sonne

"Omvendt kan vi i udvalget ikke forestille os, at der ikke fortsat skal være en Smukfest. Men vi snakker ikke om en kapacitetsudvidelse på 10.000 gæster fra det ene år til det andet. Det skal ske glidende," sagde Jørgen Naut.

Stort aftryk

Søren Eskildsen understregede, at man fra festivalens side er bevidst om det store aftryk, man sætter på på Dyrehaven og Skanderborg.

"Vi ved godt, at vi fylder meget, og at det ikke er alle, der opfatter os som noget positivt. Vi ved også, at vi står med nogle helt unikke rammer med wauu-effekt, så vi er naturligvis meget opsatte på at bevare Dyrehavens udtryk, lige som vi som en lokal forening er interesseret i så stort et samspil som muligt med lokalsamfundet," sagde han.

I forhold til samspillet arbejde Dyrehaven-udvalget og Smukfest blandt andet på at lade kommunale stier fortsætte ind på områder, som festivalen ejer, eksempelvis ved Skovlunden. Også det store område på Kærligheden er i spil.

Fokus på børn

Blandt de planer, der blev luftet på fredagens møde, var også at skabe en række permanente aktiviteter i Dyrehaven - ud over de allerede eksisterende som eksempelvis frisbeegolf.

"Her har vi især et stort fokus rettet mod børnene," fortalte turistchef Marianne Purup.

"Der kommer naturligvis en brugerdialog senere, når vi er tættere på, hvad der skal ske med Dyrehaven og festivalen, herunder en høringsperiode. Jeg håber, at udvalget kan afslutte sit arbejde i oktober 2018," sagde Jørgen Naut.

Sådan ser Smukfests planer for en udvidelse og en udvikling af festivalen ud. De indgår som en del af den nye helhedsplan for Dyrehaven, der er under udarbejdelse i øjeblikket. Foto: Sonne

Sådan ser Smukfests planer for en udvidelse og en udvikling af festivalen ud. De indgår som en del af den nye helhedsplan for Dyrehaven, der er under udarbejdelse i øjeblikket. Foto: Sonne

Publiceret 05 June 2018 11:45