Politikerne ser gerne, at Columbusskolen får nye bygninger. Foto: Bollerup

Politikerne ser gerne, at Columbusskolen får nye bygninger. Foto: Bollerup

Vokseværk: Columbusskolen har brug for mere plads

Specialskole mærker, at flere børn har brug for specialtilbud

Af
Jørgen Bollerup

Specialskolerne Columbusskolen og Center Skovby, der begge er placeret ved Skovby Skolen, er udfordret af pladsmangel - særligt Columbusskolen, som derfor har flyttet en del af sine aktiviteter til lokaler på Center Skovby.

Da der forventes et stigende antal elever i det kommende skoleår, er der brug for en løsning på problemerne.

Byrådets Undervisnings- og Børneudvalg anbefaler derfor byrådet, at Columbusskolen udvides med et fleksibelt modulbyggeri med to klasselokaler, kontor og mødelokale til en pris af 2,4 mio. kr..

"Columbusskolen har ikke for pæne rammer i dag, og på kort sigt vil vi anbefale, at vi bruger fleksibelt modulbyggeri. Vi ser samtidig gerne, at vi på sigt kan skifte de eksisterende modulbygninger, der var tænkt som noget midlertidigt, ud med nyt modulbyggeri, der er af en helt anden god standard og lever op til de samme krav, som hvis det havde været permanent byggeri. Det er ret gedigent. Planmæssigt er der heller ikke problemer ved Skovby Skolen, hvis bygningerne får permanent karakter," siger udvalgsformand Frands Fischer (S).

"Der er en tendens til, at antallet af børn, der har brug for at komme på en specialskole stiger. Det gælder på Columbusskolen, men også på en afdeling i Låsby, der har elever med tungere problemer. Og det er ikke kun i Skanderborg Kommune. Det ses også i nabokommunerne," siger udvalgsformanden.

Målgruppen på Columbusskolen er normaltbegavede børn mellem seks og 13 år, der kan have sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. En del er udredt af Børnepsykiatrisk hospital. Nogle har diagnosen ADHD, andre lider af autisme.

Publiceret 25 May 2018 13:30

Debat:

At tænke sig - Nørregade som stillegade…

debat Jeg har tidligere skrevet og dokumenteret, at vejarbejdet på Adelgade fra Mindet op til Kulturtorvet, hvor man valgte at spærre Mindet til og fra Banegårdsvej i en måneds tid, hvilket så heldigvis varede to måneder at komme til byen af denne gade.

Der var blandt andet på Ladegårdsbakken og ind på Nørregade tydelig skiltning, som beskriver situationen, og på Nørregade var ligeledes skilte om, at der er spærret ved Mindet og ligeledes henvisningskilte med alternative veje ned til byen.

Alligevel blev der mange gange oplevet, at faktisk mange bilister kører helt igennem Nørregade, for så overraskende at møde afspærring til Banegårdsvej.

Hvorfor - trods klar og tydelig skiltning - fortsætter man?

Siger man til sig selv, at det nok kun gælder for de andre bilister og ikke lige mig, og går den, så går den… eller er det en 'aprilsnar'?

Nogle gange blev de frustreret holdende i nogle minutter og må så sande, at de må vende om igen på Mindet.

At tænke sig - en ellers stærkt trafikeret Nørregade som stillegade - og nu efter et par måneder igen er åbnet, som den blevet den foretrukne vej ned mod byen (det tager faktisk mindre tid at køre op til krydset ved Banegården og køre ad Banegårdsvej).

Det ville være mere end velkomment for de, som alligevel vælger at køre til og i særdeleshed fra byen med højere hastighed end det tilladte, at det som en permanent løsning som på den 'Nye Adelgade' bliver etableret en eller anden trafikdæmpende foranstaltning for at få de meget høje hastigheder (vel nok omkring 80-100 km/t) og støj sat ned fra Mindet mod Ladegårdsbakken.

Den 'Nye Adelgade' med røde og hvide markeringer, om man nu syntes om det eller ej, er måske ikke det ”smukkeste”, men er da for hulen efter mine snart 50 år som lokal beboer noget af det bedste, der sket i lang tid, og det ser det markant flot ud.

Jeg oplever, at der efterfølgende er sket en ny holdning om at parkere i højre side på Nørregade, som åbenbart skiltningsmæssigt ikke tidligere er set mod Ladegårdsbakken (kan én parkere der, så må alle parkere der, trods de trafikgener det giver.

Hjertelig tillykke cyklister i en mere sikker kommune.