Politikerne ser gerne, at Columbusskolen får nye bygninger. Foto: Bollerup

Politikerne ser gerne, at Columbusskolen får nye bygninger. Foto: Bollerup

Vokseværk: Columbusskolen har brug for mere plads

Specialskole mærker, at flere børn har brug for specialtilbud

Af
Jørgen Bollerup

Specialskolerne Columbusskolen og Center Skovby, der begge er placeret ved Skovby Skolen, er udfordret af pladsmangel - særligt Columbusskolen, som derfor har flyttet en del af sine aktiviteter til lokaler på Center Skovby.

Da der forventes et stigende antal elever i det kommende skoleår, er der brug for en løsning på problemerne.

Byrådets Undervisnings- og Børneudvalg anbefaler derfor byrådet, at Columbusskolen udvides med et fleksibelt modulbyggeri med to klasselokaler, kontor og mødelokale til en pris af 2,4 mio. kr..

"Columbusskolen har ikke for pæne rammer i dag, og på kort sigt vil vi anbefale, at vi bruger fleksibelt modulbyggeri. Vi ser samtidig gerne, at vi på sigt kan skifte de eksisterende modulbygninger, der var tænkt som noget midlertidigt, ud med nyt modulbyggeri, der er af en helt anden god standard og lever op til de samme krav, som hvis det havde været permanent byggeri. Det er ret gedigent. Planmæssigt er der heller ikke problemer ved Skovby Skolen, hvis bygningerne får permanent karakter," siger udvalgsformand Frands Fischer (S).

"Der er en tendens til, at antallet af børn, der har brug for at komme på en specialskole stiger. Det gælder på Columbusskolen, men også på en afdeling i Låsby, der har elever med tungere problemer. Og det er ikke kun i Skanderborg Kommune. Det ses også i nabokommunerne," siger udvalgsformanden.

Målgruppen på Columbusskolen er normaltbegavede børn mellem seks og 13 år, der kan have sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. En del er udredt af Børnepsykiatrisk hospital. Nogle har diagnosen ADHD, andre lider af autisme.

Publiceret 25 May 2018 13:30