Karin Fosdal (tv) og Inge Schøler Christensen har taget initiativ til en protest mod opsættelse af 20 nye antenner i Alken. Foto Sonne

Karin Fosdal (tv) og Inge Schøler Christensen har taget initiativ til en protest mod opsættelse af 20 nye antenner i Alken. Foto Sonne

Ny mobilmast i Alken vækker stor bekymring

Opsættelsen af 20 antenner på en høj mast kaldes et sundhedsmæssigt eksperiment

Af
Claus Sonne

"Kan vi ikke godt slippe for at være en del af et menneskeligt forsøg?"

Sådan lyder bønnen fra en gruppe borgere i Alken. Årsagen er, at Banedanmark vil opstille en ny mobilmast, 48 m høj, til opsætning af 12 panelantenner og 8 linkantenner. Masten skal erstatte en allerede eksisterende mast, der blot har to antenner.

Mens den nuværende mast skal sikre kommunikation til og fra førerne af de tog, der kører gennem Alken, skal den nye mast også sikre, at passagererne i togene kan benytte internettet samt give bedre mobildækning til lokalområdet.

”Det er jo ikke, fordi vi er interesserede i at stoppe den teknologiske udvikling, og vi har som sådan ikke problemer med, at der kommer en mobilmast til området. Men vi forstår ikke, at den skal placeres midt i vores by, så længe man ikke kan udelukke, at der kan være helbredsmæssige risici ved bestrålingen fra antennerne,” siger Inge Schøler Christensen, der sammen med 55 andre borgere i byen har underskrevet en protest mod opsætningen af masten. Underskriverne peger på, at masten burde placeres uden for byen, hvor den ikke er i nærkontakt med mennesker.

Væk fra byen

”Masten kommer til at stå midt i byen og tæt på fx en dagpleje, tæt på flere af os som er ramt af kræft, og på mange andre, som vil blive bestrålet 24 timer i døgnet året rundt. Jeg kan slukke for min mobiltelefon, hvis jeg mener, at strålingen fra den er farlig, men jeg kan ikke slukke for antennerne på masten, ” siger Karin Fosdal, der er en anden af initiativtagerne til modstanden mod den kommende mast.

Den nuværende mast midt i Alken erstattes af en større, der får påsat antenner, der sikrer internet i togene. Foto: Sonne

Den nuværende mast midt i Alken erstattes af en større, der får påsat antenner, der sikrer internet i togene. Foto: Sonne

Spørger man Sundhedsstyrelsen, er der ingen risiko ved den stråling, der kommer fra de master, som Banedanmark opsætter som led i at sikre togpassagerer adgang til internettet. Men borgerne i Alken er ikke sikre på, at det er korrekt.

”Der findes anerkendt forskning, der siger det modsatte af, hvad Sundhedsstyrelsen siger. Danmark følger nogle af de højeste værdier for stråling. I andre lande tager man langt mere hensyn til forsigtighedsprincippet. Stråling fra mobilmaster er i 2011 af WHO kategoriseret til at være ’muligt kræftfremkaldende’. Dette, sammenholdt med en lang række videnskabelige rapporter, der dokumenterer bl.a. dna-skader, kræft og neurologiske lidelser hos mennesker der bor inden for 100 m af en mobilmast, gør, at vi ikke kan forstå, at man skal løbe den risiko i Alken og andre steder. Chefen for det russiske strålebeskyttelsesinstitut har kaldt mikrobølgestråling for det største eksperiment i historien med folkesundheden. Vi har ikke lyst til at være med i det eksperiment,” siger Inge Schøler Christensen.

Frustration

18. december 2017 modtog nogle få borgere i Alken et brev fra Skanderborg Kommune indeholdende en orientering om, at den nuværende mast skal skiftes ud og flyttes 14 m. Af brevet fremgår det, at der er tale om en orientering, som man kan komme med bemærkninger til, men ikke lave indsigelser imod. Det er initiativgruppen mod masten forundret over.

”Der er tale om en beslutning, der er så vigtig for landsbyen, at der burde være foretaget en partshøring hos dem, der bor tæt på masten – og det vil faktisk sige hele byen,” mener Karin Fosdal.

Men, som gruppen af borgere fra Alken fandt ud af, kan man ikke ud fra det sundhedsmæssige aspekt klage over opsætning af en mast.

”Vi håber i stedet på at kunne gøre gældende, at rammebestemmelserne i kommuneplanen for Alken ikke overholdes, fx med hensyn til bygningshøjde, områdets arkitektoniske, landskabelige og historiske karakteristika. Og samtidig håber vi, at vi med vores protest kan være med til at skabe en øget opmærksomhed på dette problem,” siger Inge Schøler Christensen.

Behersket optimisme

Spørger man Karin Fosdal og Inge Schøler Christensen, hvor optimistiske de er i forhold til at stoppe opsættelsen af den nye mast midt i Alken, får man et svar i begge grøfter.

”Jeg er optimist, selv om jeg måske ikke har så meget at have den i,” siger Inge Schøler Christensen.

”Jeg må indrømme, at jeg ikke er specielt optimistisk. Men vi er nødt til at råbe op og tage kampen, ikke bare for os, men for alle der kommer til at bo tæt på en sådan mast,” lyder det fra Karin Fosdal.

”Og jeg vil godt garantere, at vi vil kæmpe til det sidste for at undgå den”, fastslår Inge Schøler Christensen.

Publiceret 02 May 2018 11:45