Oprindelig blev det foreslået at tillade byggeri op til seks etager centralt i Galten. Det er nu justeret ned. Lokalplanen for Torvet 5 tager derudover en række andre nabohensyn. Men højden diskuteres stadig. Arkivfoto

Oprindelig blev det foreslået at tillade byggeri op til seks etager centralt i Galten. Det er nu justeret ned. Lokalplanen for Torvet 5 tager derudover en række andre nabohensyn. Men højden diskuteres stadig. Arkivfoto

Byråd slog søm i for de fire centerbyer

En proces med underudvalg og en høring med 122 høringssvar fra 359 borgere er afsluttet med endelig vedtagelse i enighed

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

Lige før påske vedtog et enigt byråd et kommuneplantillæg for centerbyerne Ry, Låsby, Galten og Hørning.

 

I den høring, forslaget til tillægget har været igennem, kom der 122 høringssvar fra i alt 359 borgere, hvilket byrådsmedlem Bent Jacobsen (V) kaldte for 'dejligt'.

 

LÆS OGSÅ: Debat: Folkeafstemning om højhusbyggeri

 

“Det har givet anledning til, at forslaget er blevet ændret på en række områder,” sagde han - hvorpå han remsede nogle af ændringerne op.

Forslaget blev tilpasset

UgeBladet nævner her en længere liste:

 • Hjørnet ved Netto ved Vester Alle i Hørning fastholdes som detailhandelsområde.
 • Området ved Toftegårdsvej i Hørning udvikles til boliger på baggrund af dialog med lokale interessenter og indarbejdes først senere i Kommuneplantillægget.
 • Det undersøges, om der kan laves et lokalcenter for butikker ved det eksisterende butiksområde ved Parallelvej i Ry.
 • Der kan ikke bygges med flade tage omkring Galten Torv.
 • Der kan højst bygges i fem etager ved byfortætning i det centrale Galten-Skovby.
 • Byudvikling ved Klankballevej i Låsby kan udvides ud fra en helhedsorienteret planlægning. Helhedsplanlægningen igangsættes. Planlægningen skal tage hensyn til Låsby Kirke.
 • Lokalplanlægning for boliger ved Egelykke i Låsby sker ikke, før det er redegjort, hvordan trafikstøj fra motorvejen kan begrænses.
 • Der skal laves forslag til nedtrapning af byggehøjden mod Enghavevej i lokalplanlægning for Stationskareen i Ry.
 • To centrale grunde i Hørning udpeges til parkering.
 • I Ry starter arbejdet med at udpege arealer til p-plads. Arealerne skal udpeges, før færdiggørelse af lokalplanlægningen for Stationskareen.
 • Boligudvikling må ikke være til hinder for virksomheders udviklingsmuligheder.
 

I byrådet, sagde borgmester Jørgen Gaarde (S), at forslaget har været på en lang rejse, blandt andet med særlige 17-4-udvalg med deltagelse af lokale borgere, der gav stor inspiration.

Der er mange interesser

“Efter høring i efteråret, behandler vi nu det endelige og tilpassede forslag. Mange borgere er bekymret for bygningshøjde og -fortætning. Men der er en grund til, at vi fortætter bycentrene. Blandt andet for at forstærke byoplevelsen, og for at bevare butikkerne, hvor der generelt skal bo flere omkring butikkerne for, at de har fremtidigt kundegrundlag,” sagde Jørgen Gaarde

 

“Vi kan også allerede i dag se, at husene i centerbyerne er bygget over en lang periode. Og hvad der virker harmonisk i dag, har ikke altid været det.”

 

“Samtidig er der mange ældre, der gerne vil bo tæt ved butikker, når de skiller sig af med et større hus. Nærhed til butikker betyder også, at nogle kan undvære en bil. Og så behøver vi ikke alene bebygge vore landbrugsarealer,” sagde Jørgen Gaarde.

 

Tage Nielsen (R) afslørede en 'splittet' holdning til højde.

 

“Vi skal huske, at Galten, Ry og Hørning ikke er Aarhus. Vi skal tilpasse planerne de lokale forhold. Men vi har også behov for at bygge i højden. Ved Torvet 5 i Galten siger vi nu fire en halv etage. Jeg havde hellere sagt fire. Men jeg vil på den anden side ikke modsætte mig et maksimum ved fire-fem etager,” sagde Tage Nielsen.

Centerbyer er ikke Aarhus

Maria Temponeras (EL) sagde, at hvis kommunen kun udbygges med parcelhuse, så voksen Skovby sammen med Aarhus.

 

“Vi skal tænke os om, for det synes jeg ikke ville være en god ide,” sagde hun.

Claus Leick (SF) mindede om, at Kommuneplantillæggets grænser for højt byggeri er maksimumsgrænser.

 

“Det har vist sig, at vi i mange lokalplaner piller en etage af, fordi det viser sig, at det ikke holder, når vi ser skyggediagrammerne for byggeriet. Det er netop maksimumsgrænser,” sagde han.

 

“Men det ér en fortætningsplan, vi vedtager. Og på et tidspunkt skal vi have en debat, om det er det, vi vil løbe efter.”

En ændring i Ry

Thomas Cordtz (K) sagde, at han glæder sig over, at byrådet åbner en mulighed for, at der kan komme nye butikker udenfor centrum i den østlige ende af Ry.

 

Det fik denne kommentar fra John Haarup Laursen (DF):

 

“Det er fint med planerne i Ry. Men også rart, der ikke planlægges dagligvarebutikker i Kildebjergområdet, men at vi fik planerne trukket over til Parallelvej, hvor de hører til.”

Publiceret 11 April 2018 16:00