Beboerne på Søndervang har været bekymrede i forhold til det forestående salg. Det er ikke værdigt, mener SF.

Beboerne på Søndervang har været bekymrede i forhold til det forestående salg. Det er ikke værdigt, mener SF.

Salg af Låsby Plejehjem bekymrer beboerne

 

SFs byrådsgruppe efterlyste på seneste møde i Økonomiudvalget, at der laves en klar plan for udbud og et salg af Plejehjemmet Søndervang i Låsby, som et enigt byråd har vedtaget at sætte i gang.

 

Salget skal som udgangspunkt ske, så de nuværende beboere sikres, så de kan blive i deres plejebolig.

 

LÆS OGSÅ: V: Byrådsflertal agerer dobbeltmoralsk og utidigt

Hvor og hvornår?

“SF ønsker i forlængelse heraf en drøftelse og afklaring af processen, blandt andet hvordan og hvornår Søndervang kan sælges, så vi samtidig sikrer en værdig behandling af beboere og medarbejdere. Efter SFs opfattelse skal plejehjemmet først sælges, når der er tilvejebragt ledig, kommunal plejekapacitet andre steder i kommunen, således at ingen tvinges i et privat plejetilbud,” skriver SF i sit forslag.

Enighed i udvalg

Et enigt udvalg vedtog, at der i første omgang fremlægges et forslag til proces for udbuddet af Søndervang som friplejehjem ved et kommende møde i Økonomiudvalget.

 

Seniorrådet fik en orientering om situationen på Søndervang på rådets møde i februar. Det fremgik her, at Beboerne på Søndervang tidligere har været urolige for, hvad der skulle ske for dem. Men personalet har gjort og gør et godt stykke arbejde for at berolige dem, og der var på det tidspunkt ro på beboerne.

-boll

Publiceret 05 April 2018 08:00