Frem over slipper børnene fra Veng Skole & Børnehus for at krydse Låsbyvej.

Frem over slipper børnene fra Veng Skole & Børnehus for at krydse Låsbyvej.

Tunnelprojekt begynder

De første penge til en stitunnel ved Veng Skole er blevet afsat. De skal bruges til en forundersøgelse

 

Byrådet har frigivet 180.000 kr, der skal bruges til opmåling, geotekniske undersøgelser og andre indledende undersøgelser i forhold til opførelsen af en stitunnel under Låsbyvej ved Veng Skole & Børnehus.

Skanderborg Kommunen har i 2018 afsat 1,8 mio. kr. til stitunnellen. Ud over denne komme projektet blandt andet også til at omfatte etablering af parkeringspladser og buslomme på den vestlige side af Låsbyvej samt en stiforbindelse fra skolen/børnehuset til Veng.

Bag projektet står et såkaldt partnerskab, der blandt andet tæller skolen, kommunen, flere borgerforeninger og lodsejere samt en idrætsklub og spejderforening.

Selv om den endelige projektbeskrivelse endnu ikke er klar, forventes det, at projektet vil være afsluttet i 4. kvartal i 2018.

At behovet for tunnellen er stort, er tidligere beskrevet af blandt andet Henry Thomsen, skoleleder på Veng Skole & Børnehus, der i efteråret 2017 sagde således til UgeBladet:

“Det er et mirakel, at der endnu ikke er sket alvorlige ulykker her. Især om morgenen, hvor mange forældre kommer og afleverer børn i vuggestue, børnehave og skole, samtidig med at skolebusser fra flere retninger krydser hinanden.”

Publiceret 29 March 2018 16:00