Venstre gik enegang - og har formentlig sat sig uden for indflydelse på eventuelt sparede lønpenge.

Venstre gik enegang - og har formentlig sat sig uden for indflydelse på eventuelt sparede lønpenge.

Konfliktgevinst skal ikke hapses

Et flertal i byrådet vil lade sparede lønudgifter ved en lockout og strejke blive i institutionerne - Venstre er imod

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

SF, Enhedslisten og Alternativet har fået et stort flertal i byrådet med på, at de sparede udgifter, hvis der udbryder en lockout og strejke som led i overenskomstforhandlingerne, ikke skal scores til kommunekassen - men derimod øremærkes og bruges inden for de udvalgsområder, hvor de er sparet.

En eventuel gevinst skal desuden bruges ud fra en politisk vurdering og med inddragelsen af samarbejdsudvalgene.

I øvrigt opfordrer partierne parterne til at indgå en aftale, så der ikke udbryder en konflikt.

Det sidste kunne alle partier i byrådet støtte.

Men Venstre er ikke med på første del af forslaget.

“Det er vigtigt, at parterne får ro til at finde en løsning. For fem år siden, da vi havde konflikten på lærerområdet, gjorde vi efterfølgende en indsats for for elever, der skulle til eksamen, så de timer, de havde mistet, kunne løbes ind. Det tror vi også på, vi skal denne gang, hvis det katastrofale skulle ske, at vi får en konflikt,” sagde Jens Szabo (V).

 

LÆS OGSÅ:  DEBAT: Ønskeseddel 2.0

“Med børnepasningen er det lidt anderledes. Her er der nogle forældre, der kommer i knibe, og hvis der ikke kommer en forhandlingsløsning, må vi lægge os i selen og kompensere borgerne bedst muligt. Men vi kan ikke støtte forslaget om på forhånd at øremærke pengene til de udvalgsområder, hvor de er sparet” sagde Jens Szabo. Men tilføjede:

“Bliver vi stemt ned, vi vi dog gerne være med til at finde de gode løsninger.”

Så må Venstre være ude

Han forsikrede, at Venstre ikke er ude på at 'hapse' lønpenge, der spares ved en konflikt. Venstres gruppeformand Anders Laugesen uddybede.

“Men ved at øremærke pengene til udvalgsområderne, pålægger vi os selv en række begrænsninger,” sagde han.

En række af de øvrige partier undrede sig. Tage Nielsen trak uenigheden skarpt op.

“Hvis I ikke kan blive enige med os andre om det her, så kan I heller ikke være med til at udmønte pengene bagefter. Sådan må det være,” sagde han.

Radikale havde forinden sagt, at det er en vigtig beslutning, da det signalerer, at byrådet ikke vil 'gnide sig i hænderne efter en konflikt', fordi kommunen har sparet lønudgifter.

Claus Bloch (V) sagde, forslaget er populistisk, og at det ikke kun handler om sparede lønudgifter.

“Det handler også om manglende indtægter fra blandt andet forældrebetaling og tab i produktionen, fordi forældrene ikke kan passe deres arbejde,” sagde han.

Borgmester Jørgen Gaarde (S) pegede på, at det var den samme model, byrådet brugte efter lærerkonflikten.

“Da inddrog vi heller ikke mistet brugerbetaling og tab i produktionen,” sagde Jørgen Gaarde - der sagde, at han dog gerne havde set, at forslaget var kommet lidt senere.

Men Venstre gik imod.

El og Alternativs enegang

Derimod var det kun forslagsstillerne Enhedslisten og Alternativet, der støttede et forslag om, at kommunen skulle opfordre KL til at indfri en række af fagforeningernes krav.

“Det ville være en uheldig måde at blande sig i konflikten på,” sagde Kai Høstrup (S).

“Der er vi enige i. Men jeg vil godt gå så langt at sige, at KL godt kunne have ventet lidt længere med at udsende lockout-varsel for at skabe et bedre forhandlingsklima,” sagde Tage Nielsen (R).

Publiceret 29 March 2018 11:00