DEBAT:

Helhedsplaner for Dyrehaven og Smukfest

Thomas Cordtz, byrådsmedlem (C)

 

At Smukfest er et aktiv for Skanderborg Kommune og med til at brande os positivt er der ingen tvivl om. Smukfest er en vigtig del af Skanderborgs DNA og profil, og vi er i Det Konservative Folkeparti generelt positivt stemt over for festivalen.

 

Vi anerkender og værdsætter festivalens og Walthers Musikcafés bidrag til byen og til kultur- og foreningslivet. Alligevel det er også værd i samme åndedrag at minde om, at Smukfest ikke kun er til fore vores blå øjnes skyld. Smukfest er også en forretning, der er interesseret i netop at drive forretning, tjene penge og udvide sin kapacitet.

 

I den forbindelse må vi ikke være blinde for, at festivallen også afføder nogle problemer og gener for naboer og naturen i de uger den står på – og som må forventes at vokse med en eventuel udvidelse.

 

Om kort tid påbegyndes et udvalgsarbejde, der skal munde ud i en ny helhedsplan for Dyrehaven og nye aftaler mellem Smukfest og Skanderborg kommune. Det et i forbindelse hermed et klart konservativt ønske, at udvalgsarbejdet bliver båret af pragmatisme og hensyn. Der skal udvises hensyn både til festivalens behov, men så sandelig også til naturen og de naboer, der påvirkes af den nuværende og fremtidige aktivitet og de medfølgende gener.

 

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi, at der skal være balance i tingene for alles bedste, og at festivallen kan afvikles med så få gener for naboer og natur som muligt samtidig med at festivalens bidrag til kultur- og foreningslivet fastholdes.

 

En af de ting, det kommende opgaveudvalg skal tage sig af, er at udarbejde anbefalinger til en ny samlet aftale mellem Byrådet og Smukfest og udarbejde anbefalinger til en fortsat styrkelse af samarbejdet mellem Smukfest, byer, landsbyer og foreninger i Skanderborg Kommune.

 

Her er det et konservativt ønske, at Smukfest i samarbejde med kommunen fremover aktivt bidrager til udbredelsen af kulturtilbud i hele kommunen.

Det har været et udtalt ønske fra alle ender af kommunen igennem efterårets valgkamp, at kulturtilbuddene udbredes til hele kommunen. Derfor ønsker vi at pege på muligheden for, at der i samarbejde med Smukfest skabes en kulturfond, der yderligere kan understøtte kulturlivet i alle dele af kommunen.

 

I Det Konservative Folkeparti håber vi, at man vil tage sådan en idé med i det videre arbejde og samtidig arbejde for en helhedsplan båret af fornuft og balance.

Publiceret 15 March 2018 11:30