DEBAT:

Ny seværdighed i Skanderborg

Erik Jensen, Eskebækparken 50, Skanderborg

Skanderborg Kommune har planlagt at omlægge Vroldvej og trafikken herpå.

 

Det er på visse måder lykkedes med et rimelig fornuftigt resultat. Der er kommet lyskryds, så bilister fra Alken, Granhøjen og Legårdsparken har fået bedre mulighed for at komme ud på Vroldvej.

 

Men ved Eskebækparken har man lavet en løsning, som både i tanke og konstruktion er helt håbløs. Det må være lavet af en flok første års studerende på en rustur. Eller har man indført kunstig intelligens? For der er da ingen ved deres sansers fulde brug, der har medvirket til det projekt.

 

LÆS OGSÅ: Kritik af ny løsning er forfejlet

 

Jeg har hørt adskillige sige, at de ikke fatter udformningen. Altså folk, der ikke bor i Eskebækparken, men bare har været der.

 

Fodgængerovergangen er fjernet. Så nu er der ikke noget, der hindrer bilisterne i at sætte farten op, efter de er blevet opholdt af de foregående lyskryds, når man kommer fra vest.

 

Argumentationen fra Kommunens trafiksikkerhedsrevisor er, at det bliver sikrere uden en fodgængerovergang! Bilister overholder åbenbart ikke færdselsreglerne.

 

LÆS OGSÅ: Uigennemtænkt færdselsprojekt

 

Har der nogensinde været et uheld i krydset? Jeg gad nok høre fra Morten Børup skolen og Realskolen, hvad de siger, når fodgængerovergangene dér bliver nedlagt. Er der så grund til at lave fuldt stop eller lyskryds, hvis bilisterne ikke overholder reglerne?

 

Tidligere var det muligt at passere Vroldvej i samme niveau, når man skulle over til busstoppestedet. Nu er cykelsti og fortov hævet cirka 10 cm. Og der er ikke lavet nedkørsel til vejen. Så folk i kørestol eller med rollator eller klapvogn har en lodret kant på 10 cm.

 

Det er meget svært at sætte sig ind i, at det skulle øge trafiksikkerheden for disse personer. Og det støtter heller ikke ønsket om mere offentlig trafik, når det bliver sværere at komme over til bussen.

 

Cykelstien er lavet med en høj kant på cirka tre cm mod vej og fortov.

 

Hvis en cyklist rammer den kant, er der stor risiko for et styrt ud på Vroldvej. Der kommer mange forældre cyklende med deres børn bagpå til børnehaven. Hvor er trafiksikkerheden? Nå, cyklisterne har nu fundet ud af farerne, og de kører på fortovet!

 

LÆS OGSÅ: Uigennemtænkt kritik af Vroldvejsprojekt

 

Bilister skal nu op over en opkørsel, hen over fortov, tre cm ned på cykelsti, hen over cykelsti, tre cm op igen og så ned af nedkørslen.

 

Det er som at køre på en frosset kartoffelmark. Hastigheden ligger på 5– 0 km i timen, for ellers splitter man bilen ad. 

 

Det gør det meget svært at nå at komme ud på Vroldvej i de huller i trafikken, der er. En trafik, der ikke just er blevet mindre efter motorvejstilslutningen.

 

Når man kommer fra bysiden og drejer til højre, kommer der fire niveauforskelle for hvert af de fire hjul. Man sætter farten meget ned, og det øger risikoen for påkørsel bagfra betragteligt. Man må bare håbe på, at det ikke er en lastbil, der opdager den langsomme bilist for sent, for det vil få fatale konsekvenser. Er det trafiksikkerhed?

 

En bedrevidende borger i Legårdsparken kalder projektet gennemtænkt. Det må stå for egen regning.

 

Det er nu også nemt at være fornøjet, når man både har lyskryds, fodgængerovergang og tunnel under Vroldvej. I Eskebækparken er der ingen af delene. Og med hensyn til borgermøder er der vist ingen, der har fået at vide, at det ville blive sådan en omgang amatøragtig klamphuggeri.

 

På kommunens hjemmeside kan man læse under 'Områderne ved Vroldvej':

“De trafikale tiltag skal ses i sammenhæng med den igangsatte planlægning for en trafiksanering af Vroldvej, hvis primære formål er at forbedre trafiksikkerheden og sænke hastigheden på vejen.”

 

Det harmonerer ikke med projektet ved Eskebækparken.

 

Så kære medborgere i Skanderborg Kommune. Tag en udflugt til byens nye seværdighed. Se hvad I får for jeres skattepenge. Man tror det ikke, før man selv har været der.

 

Kør dog også ind til Eskebæk for at se, hvordan vores forhold var tidligere. Men lad være med at komme i myldretiden, for da er det i forvejen svært nok at komme ud på Vroldvej.

 

Og lad være med at komme, når der er sne eller is, for opkørslen til Vroldvej bliver meget glat, og så er det meget svært at starte.

 

I behøver ikke være bange for, at der ikke er parkeringspladser, for vores biler holder på autoværkstederne med defekte støddæmpere.

Publiceret 14 March 2018 13:00