DEBAT:

Synlig Læring uden synlig effekt

Af Thomas Cordtz, byrådsmedlem (K)

Kvalitetsrapporten for skoleområdet i Skanderborg Kommune er udkommet. Der er meget positivt at sige om vores skoler og børnenes resultater - navnlig efter 9. klasse, hvor børnene i Skanderborg Kommune fortsat ligger et godt stykke over landsgennemsnittet i samtlige prøver. Det er glædeligt.

 

Til gengæld ser det ud til, at kommunens 19 mio. kroner dyre satsning på Synlig Læring er uden effekt, og spørgsmålet er, om satsningen er slået fejl. Målet med Synlig Læring er at skabe mest mulig læring og trivsel for børnene.

 

Men intet i kvalitetsrapporten taler for, at det er sket. At vores elever klarer sig godt ved afgangsprøverne er ikke et nyt fænomen og kan derfor ikke tilskrives det dyrt indkøbte koncept. Udviklingen i 9. klassernes resultater ved afgangsprøverne er ifølge rapporten nemlig stort set status quo.

 

LÆS OGSÅ: International pris for Synlig Læring

 

Ser man nærmere på de nationale tests, er der heller ikke noget her, der taler for, at projektet har styrket elevernes udbytte. Af rapporten fremgår det oven i købet, at vores 8. klasse-elever har haft en ringere udvikling i læsning i dansk end deres jævnaldrende i resten af landet. Samtidig er andelen af 'gode' læsere (her forstået som læsere, der opnår testbedømmelsen Fremragende præstation, Rigtig god præstation eller God præstation) på 4. og 6. årgang faldende.

 

Mht. matematik konkluderes det, at 6. klasse-eleverne har haft en ringere udvikling end deres jævnaldrende i resten af landet.

 

Heller ikke trivslen ser ud til at være forbedret. For 4. til 9. årgang er der tale om status quo eller en marginal tilbagegang i børnenes trivsel. En stor del af kommunens elever fra 0.-3. klasse svarer fortsat, at de nogle gange eller tit føler sig alene i skolen.

 

Samlet set svarer 5,1procent, at de tit er alene, mens 33 procent svarer 'nogle gange'. Det er hjerteskærende læsning. Endvidere svarer en stor del af eleverne i 0.-3. klasse, at de oplever drilleri i skolen. 8,2 procent svarer, at de tit bliver kede af det. På nogle skoler er det hvert tiende barn eller mere, der tit er kede af det som følge af drilleri.

 

LÆS OGSÅ: 1700 lærere sætter fokus på læring

 

Hvad angår børnenes oplevelse af medbestemmelse i undervisningen svarer næsten halvdelen, at de ingen medbestemmelse har. Her ringer alarmklokkerne også, da Synlig Læring netop forudsætter elevens aktive medvirken.

 

“Synligt lærende elever forstår, at læring er en proces, som de kan forstå og benytte ved at stille spørgsmålene: Hvor er jeg, hvor skal jeg hen, og hvordan kommer jeg derhen. På denne måde lærer de at lære og bliver deres egne lærere”, kan man læse på kommunens hjemmeside. Men dette kræver netop at eleverne er inddraget og medbestemmende, hvilket ifølge rapporten ikke sker i tilstrækkeligt omfang.

 

Jeg er spændt på, hvad den officielle reaktion fra Skanderborg Kommunes side bliver. Men indtil videre må det konkluderes, at kritikerne - undertegnede inklusiv - får ret. Skanderborg Kommune har investeret 19 mio. kr. i et koncept, der målt på trivsel og fagligt udbytte, ikke har været pengene værd.

 

Måske var det på tide a) at erkende, at dyre pædagogiske koncepter ikke gavner børnenes udbytte af undervisningen, og b) i stedet lade lærerne bruge deres tid og kræfter på vores børns undervisning og trivsel fremfor at kræve, de bruge deres tid på implementeringen af pædagogiske koncepter uden virkning.

Publiceret 08 March 2018 11:00