Modelfoto.

Modelfoto.

DEBAT:

En lille – ekstra dyr – ny i Hørning

Af Thomas Cordtz (K) , Lyngvej 14, 8680 Ry

I Hørning skal der opføres en ny børneinstitution. Det er glædeligt, for der er virkelig behov. Derfor støtter Det Konservative Folkeparti planerne.

 

Alligevel er der grund til kritik af det gamle byråd og hele processen. Byggeplanerne er endt ud i en regulær møgsag, da projektet er blevet hele 10 mio. kr. dyrere end forventet.

 

 

LÆS OGSÅ: Skoler i Hørning ved hjælp af offentlig-private partnerskaber

 

Der er tidspunkter, hvor jeg er glad for, at man som nyvalgt ikke skal stå til regnskab for fortidens synder, men blot skal være med til at rage kastanjerne ud af ilden.

 

Jeg er dybt forundret over, hvordan projektet kunne blive 10 mio. kr. dyrere, uden at nogen undervejs har råbt vagt i gevær.

 

Når man vælger at opføre på en ikke kommunalt ejet udstykning, må det give sig selv, at der måske skal påregnes ekstra omkostninger til vejanlæg, tilslutning m.v. Alligevel er det tilsyneladende kommet som en overraskelse, at noget sådant kunne blive nødvendigt. Det er noget makværk.

 

På byrådsmødet 28. februar stillede jeg spørgsmål til processen, og om hvorvidt undervisnings- og børneudvalget har været orienteret løbende, og om hvorfor ingen havde grebet ind.

 

Det gjorde jeg, fordi det er kritisabelt, hvis de har været orienteret, men ikke har reageret. Men også kritisabelt, hvis de ikke har været orienteret.

 

Man kunne let få den tanke, at Skanderborg-modellen kan være årsagen til den manglende og rettidige handling.

 

Jeg spurgte også borgmesteren, hvad man har tænkt sig at gøre for at undgå lignende sager i fremtiden.

Borgmesteren erkendte, at der var sket fejl, men kom ikke omkring, hvordan de kan undgås i fremtiden.

Værst er det dog at lige meget, hvad vi som politikere gør i denne sag, har det negative konsekvenser. Det var reelt et fait accompli både byrådet og økonomiudvalget blev præsenteret for.

 

De mulige løsninger på miseren, vi blev stillet over for, omhandlede scenarier, hvor pasningsgarantien ikke kunne overholdes, eller et scenarie, hvor kassen på børne- og ungeområdet ville blive tømt. Scenarier, der ville være uantagelige.

 

Med ryggen mod muren valgte først økonomiudvalget og siden byrådet at give en tillægsbevilling på 10 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen, selvom det ellers er imod kommunens egen økonomiske politik.

Det må se løjerligt ud i skatteborgernes øjne. Tænk sig, at der i denne sag har været så lidt styr på forvaltningen af de penge, de velvilligt indbetaler i skat!

 

Børneinstitutionen opføres. Det er glædeligt, men det må være tid til selvransagelse. Vi må ikke komme i en situation igen, hvor et projekt bliver 10 mio. kr. dyrere end forventet.

 

Herfra skal lyde en klar opfordring til at få udarbejdet en tjekliste, der fremover kan benyttes i forbindelse med kommunale anlægsopgaver.

 

Og lad os så få lavet en ordentlig helhedsorienteret planlægning for Hørning.

Publiceret 05 March 2018 13:00