UgeBladet var med, da projektet ’Sammen Gror Vi’ startede op i Højvangen i starten af maj sidste år. Her viser Mala Ratnasekaran fra Sri Lanka nogle af de frø frem, som hun senere plantede i de nye haver. Foto: Grethe Bo Madsen

UgeBladet var med, da projektet ’Sammen Gror Vi’ startede op i Højvangen i starten af maj sidste år. Her viser Mala Ratnasekaran fra Sri Lanka nogle af de frø frem, som hun senere plantede i de nye haver. Foto: Grethe Bo Madsen

Smukke penge til projekt Sammen Gror Vi

Smukfonden gav på Skanderborg Festivalklubs generalforsamling 50.000 kroner til den lokale forening ’Sammen Gror Vi’

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

 

 

Projektet 'Sammen Gror Vi' modtog for nylig på Skanderborg Festivalklubs generalforsamling 50.000 kroner fra Smukfonden til at fortsætte sit arbejde i Højvangen.

Projektleder Pernille Benzon modtog pengenen på vegne af foreningen.

 

”Først og fremmest er vi meget, meget glade for støtten, som er med til at gøre det muligt for os at fortsætte og udvide vores arbejde i Højvangen i 2018,” fortæller hun til UgeBladet.

 

“Projektet i 2017 viste klart, at kombinationerne af samvær i natur med havearbejde og fælles madlavning bringer mennesker sammen på tværs af kultur, alder og social status. Det har givet grobund for nye fællesskaber og er med til at sikre et godt og trygt boligmiljø,” konstaterer hun.

 

LÆS OGSÅ: Grøn DNA i Højvangen

 

Foreningen 'Sammen Gror Vi' blev dannet i 2015 i forbindelse med skolehaveprojektet 'Mobile Haver', som blev gennemført i samarbejde med en række skoler i Skanderborg Kommune.

Dyrker nye venskaber

”De erfaringer, vi havde gjort os fra projekt 'Mobile Haver', tog vi med over i Højvangen, da vi startede op der i 2017,” fortæller Pernille Benson.

 

“Her blev vi bekræftet i, at haver er god grobund for fællesskaber. Igennem sæsonen har vi oplevet mange gange, at beboerne ikke kun er stolte over deres haver og har fået ny viden om dyrkning. De har i tillæg fået nye venskaber, der er skabt på tværs af boligblokkene.”

 

Med de 50.000 kroner fra Smukfonden bliver det muligt at sætte gang i flere aktiviteter i Højvangen i et samarbejde mellem Projekt Højvangen og foreningen 'Sammen Gror Vi'.

Haverne blev fra start passet og plejet i fællesskab og afgrøderne blev brugt, når beboerene på tværs af blokkene mødtes og lavede mad og spiste sammen.

Haverne blev fra start passet og plejet i fællesskab og afgrøderne blev brugt, når beboerene på tværs af blokkene mødtes og lavede mad og spiste sammen.

Haver til børn og unge

Midlerne fra Smukfonden er øremærket til at arbejde med børn- og ungegrupperne i Højvangen.

”Der er lavet rigtig meget forskning, der viser, at jo mere børn og unge opholder sig i naturen og laver aktiviteter i naturen, jo mere øger de både livskvalitet, selvværd og trivsel – og at især sårbare og udsatte børn og unge har brug for at komme udenfor og sætte nye kompetencer i spil,” forklarer Pernille Benzon.

“Igennem 2018 ønsker vi derfor, sammen med Projekt Højvangen, at have fokus på at tilbyde en række aktiviteter i og omkring haverne, som er målrettet til børnene og de unge.”

Aktiviteterne planlægges i samarbejde med Projekt Højvangen, som i øjeblikket er ved at nedsætte et ungeråd, der bliver involveret i haveprojektet.

“I arbejdet med de unge vil vi også sætte yderligere fokus på madlavning under åben himmel, og en del af midlerne fra Smukfonden vil derfor blive brugt til opbygning af et udekøkken, der kan fungere som aktivitets- og samlingssted,” siger Pernille Benzon.

Publiceret 07 February 2018 11:45