I dag har 15-16 personer deres hverdag på Himmelbjerggården. Jacob Busk og Aslaug Johnsen vil gerne udvikle nyt, herunder udearealerne.

I dag har 15-16 personer deres hverdag på Himmelbjerggården. Jacob Busk og Aslaug Johnsen vil gerne udvikle nyt, herunder udearealerne.

Forsøgshuse og vartegn på Himmelbjerggården

Centret nær Ry vil gerne udvikle stedet gennem en ny lokalplan

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

 

Der er i dag én privatbolig ved udviklings- og inspirationscentret Himmelbjerggården, men drømmen er, at der med tiden bliver tre store grundpiller: Himmelbjerggården som et arbejdsfællesskab, som et levefællesskab og som et fællesskab, hvor frivillighed er en stor og naturlig del.

 

“Vi har fået en fantastisk opbakning fra frivillige, og de er en vigtig del af visionen,” siger Aslaug Johnsen, medejer og ansvarlig for udvikling af Himmelbjerggården.

 

Af samme grund reinvesteres alt overskud fra driften i projektet. Driftsselskabet er også godkendt som et socialøkonomisk selskab. Og om de frivillige skriver Himmelbjerggården følgende:

“Menneskeligt set er vores vision, at vi alle vil tjene på og næres af projektet.”

Et spansk kunstnerpar har eksempelvis bidraget til indretning og udsmykning af husene.

Samtidig er Himmelbjerggården på et meget tidligt stadie af en dialog med Skanderborg Kommune om at lave en ny lokalplan for området.

 

LÆS OGSÅ: Himmelbjerggården har fundet kursen

 

Et af ønskerne er at åbne en mulighed for at opføre forsøgshuse.

 

“Vi har en treårig landzonetilladelse, men det kunne være spændende, hvis vi kunne få lov til at bygge nogle forsøgshuse, måske forsøgsboliger med minimal miljøbelastning,” siger daglig leder Jacob Busk.

 

Samlet ønsker de en udviklingsplan for Himmelbjerggården. I den forbindelse ser de Himmelbjerggården som en naturlig deltager i arbejdet med den helhedsplan, byrådet har sat i gang om udvikling af Himmelbjerget.

 

“Området byder på natur og ro, udflugtsmål og en rolle i udviklingen af demokratiet. Værdier, der harmonerer med vore visioner med Himmelbjerggården, som vi gerne vil udvikle som et vartegn for området - måske også med et fysisk vartegn, måske lig Dome of Visions på Aarhus havn,” siger Aslaug Johnsen.

 

“Et vartegn på Himmelbjerggårdens fodboldboldbane kunne også skabe et fysisk centrum på Himmelbjerggården,” siger Jacob Busk.

Publiceret 07 February 2018 18:00