DEBAT:

Hvad er rigtigt angående CO2

Claus Beyer, Nørregade 27, 8670 Låsby

Det er en misforståelse af Sanders Sieuwert (SS), at jeg prøver at underbygge nogen som helst teori. Tværtimod påpeger jeg, at hypotesen om CO2s skadelige virkning og værende årsag til global opvarmning ikke underbygges af data, hvilket enhver med internetforbindelse kan verificere, idet forskerne prisværdigt har lagt alle deres måledata ud til offentlig skue. Jeg peger blot på, at hypotesen falsificere af data.

 

Dette bør have offentlighedens interesse, idet hypotesen bruges til at trække milliarder af kroner op af lommerne på skatteyderne. Derfor bør diskussionen ikke begrænses til et tomands-te-selskab, sådan som SS foreslår.

 

LÆS OGSÅ: Klimafornægtelse bygger på tro

 

Hvis en hypotese ikke underbygges af data, er den fejl. Hvis blot en enkelt måling ikke passer med hypotesen, så er den falsificeret. Man forsøger derfor i videnskab ikke at bevise en hypotese, men at falsificere den. Hvis den ikke kan falsificeres, så må den efterhånden betragtes som en valid teori.

 

Nu forholder det sig imidlertid sådan med hypotesen om, at CO2 er en skadelig luftart, som bevirker global opvarmning, at ikke blot en enkelt måling, men masser af data ikke underbygger hypotesen. Dermed er den falcificeret, og de mange klimaforskere bør snarest finde en god forklaring på dette forhold. For eksempel ved at ændre hypotesen, så den stemmer med data.

 

Et eksempel: Hvis man googler ”CO2 + temperature + ice cores” ses en mængde data visende variationer i CO2 og temperatur igennem flere hundrede tusinde år. Da disse data viser, at temperaturen altid er steget før CO2 koncentrationen i atmosfæren, kan CO2 vanskeligt være årsag til opvarmningen. Dette er et problem (for hypotesen).

 

Til SSs tre påstande 02. januar er følgende at sige:

1) Ja, CO2 er en drivhusgas ligesom vanddamp, methan, med flere. Men set over både lang og kort tid, ser det ikke ud til, at jorden er blevet varmere på grund af øget CO2 indhold i atmosfæren. Altså må der være noget galt med hypotesen.

2) Ja, menneskets emission af CO2 kommer ovenpå det naturlige kulstofkredsløb. Det er klart; men spørgsmålet er, om det er i en mængde, der har nogen som helst betydning for klodens temperatur.

3) Sætningen ”Når alle andre faktorer, der påvirker drivhuseffekten og CO2 mængden, er stabile, er menneskets emission af CO2 den eneste forklaring.” giver ikke i sig selv mening. Jeg vil blot påpege, at naturen ikke er og aldrig har været stabil. Den er tværtimod i stadig forandring. Også dette kan enhver interesseret læser se ved at google ovennævnte. Over geologisk tid ses overhovedet ingen sammenhæng mellem temperatur og CO2 koncentration i atmosfæren. For eksempel var CO2 koncentrationen for 500 millioner år siden 17 gange højere end i dag (0,04%), uden at jorden af den grund blev brændt af.

 

Så hypotesen er fejl på et eller flere punkter. Er det da rimeligt, at politikere bruger den som argumentation for at opkræve milliarder i afgifter?

Publiceret 21 January 2018 10:00