De statslige afgifter på drikkevand stiger i 2018, samtidig med, at Skanderborg Forsyning skal påtage sig en række nuværende kommunale opgaver.

De statslige afgifter på drikkevand stiger i 2018, samtidig med, at Skanderborg Forsyning skal påtage sig en række nuværende kommunale opgaver.

Vandpris stiger lidt for familier

 
Prisen for at modtage drikkevand og få afledt spildevand næste år bliver stort set fastholdt på niveau med 2017, meddeler Skanderborg Forsyning i en pressemeddelelse.
 

Vand- og spildevandstaksten for 2018 blev godkendt af Byrådet 20. december. I hovedtræk betyder de nye takster en mindre forhøjelse for enlige, familier og små virksomheder, mens virksomheder med et stort vandforbrug får en lavere pris per kubikmeter.
 

Årsagen til takstfordelingen skyldes primært udefra bestemte faktorer, fremgår det af pressemeddelelsen. Blandt andet betyder fuld implementering af den lovbestemte såkaldte trappemodel, at storforbrugende virksomheder får en takstreduktion.
 

Der sker en stigning i de statslige afgifter på drikkevand, og endelig har byrådet besluttet, at forsyningen skal påtage sig en række nuværende kommunale opgaver.
Takster for den kommunale tømningsordning fastholdes på samme niveau som i 2017.
 

Priserne for 2018 samt yderligere information om forbrug og regning kan ses på forsyningens hjemmeside.jesl

Vandprisen stiger for enlige, familier og små virksomheder, mens den falder for virksomheder med stort vandforbrug. Grafik: Skanderborg Forsyning

Vandprisen stiger for enlige, familier og små virksomheder, mens den falder for virksomheder med stort vandforbrug. Grafik: Skanderborg Forsyning

Publiceret 02 January 2018 06:00