“Det er de mest udsatte unge, og jo længere afstand, de har til en skole, des større er risikoen for frafald. Det er helt klart vores sigte at få en lokalskole, men det er op ad bakke,” siger borgmester Jørgen Gaarde.

“Det er de mest udsatte unge, og jo længere afstand, de har til en skole, des større er risikoen for frafald. Det er helt klart vores sigte at få en lokalskole, men det er op ad bakke,” siger borgmester Jørgen Gaarde.

Skanderborg vil kæmpe for lokalskole

Undervisningsministeriet mener, kommunen er for lille til at få en ny skole - borgmester Jørgen Gaarde lover kamp til stregen

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 
 
Folketinget har vedtaget at lave et nyt tilbud til unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen. Det nye tilbud hedder Forberedende Grunduddannelse (FGU), og efter planen skal der oprettes 25-30 moderskoler rundt omkring i landet - samt et antal afdelinger i form af lokalskoler.
 

I Undervisningsministeriet mener man, at det hverken er muligt at placere en moderskole eller en lokalskole i Skanderborg Kommune.
 

Det er Skanderborg Kommune dog ikke enig med ministeriet i.
 

“Det er helt klart vores sigte, at vi skal have en lokalskole i Skanderborg Kommune, og det er vi i tæt dialog med Odder Kommune om,” siger borgmester Jørgen Gaarde.
 

“Det kræver et befolkningsunderlag på cirka 200.000 at få en moderskole, og det har vi ikke en størrelse til. Men vi arbejder benhårdt på at få en lokalskole, der med et fagligt samarbejde med en moderskole vil kunne tilbyde alt, eller næsten alt. Og jeg har taget kontakt til mine borgmesterkolleger hele vejen rundt,” siger Jørgen Gaarde.
 

Han håber, at kommunerne kan træffe en beslutning om et samarbejde til foråret.

Vigtigt mod frafald

Det er især vigtigt at bevare et lokalt tilbud, da det er kendt, at unge, der har langt til et tilbud, oftere falder fra.
 

“Derfor er det vigtigt, at vi har et lokalt tilbud. I dag bruger 75-80 procent af de lokale unge vores egne tilbud, mens de resterende - hvoraf mange bor yderst i kommunen - har valgt et tilbud i nabokommuner. Men efter vi har fået en direkte skolebus fra Låsby og Galten, er det lykkedes at få flere unge til at blive i kommunen. Det er en fordel, da vi rigtig gerne vil have dem til at tage en almindelig ungdomsuddannelse,” siger Jørgen Gaarde.
 

Og allerede i dag vælger mange af disse unge VUC-AVU - de tilsvarende forberedende uddannelser i dag - uddannelserne på Campus Skanderborg, fordi de umiddelbart regner med gå videre til en almindelig ungdomsuddannelse på Campus. Undlader en ung at tage imod et FGU-tilbud, hvis det kun findes i en anden kommune, falder ansvaret også alligevel tilbage på hjemkommunen.
 

“Det ér vores ansvar under alle omstændigheder. Derfor er det magtpåliggende, at vi får vort eget tilbud. Det er vanvittig vigtigt,” siger Jørgen Gaarde.
FGU'er erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud, som integreres i den nye uddannelse.
 

Det drejer sig om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne og forberedende voksenundervisning.

De lokale risikerer at lukke

De risikere alle at lukke, hvis kommunen ikke får en lokalskole
 

Produktionsskolen har i forvejen færre elever end for få år siden. Det ses over hele landet.
“Det har også noget med tilskud at gøre, men det skyldes også, at der er en stor efterspørgsel efter unge, der tager job i firmaer, og heldigvis, for det er bedre, hvis de kommer ud på en rigtig arbejdsplads,” siger Jørgen Gaarde.
 

Han pointerer samtidig, at Produktionsskolen i Hørning er velfungerende og indrettet med gode rammer.
 

Fakta og elever
Målgruppen for Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig og personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller få job.

I oktober var 144 elever fra Skanderborg Kommune og 58 elever fra Odder Kommune, tilmeldt de berørte lokale uddannelser.

Herudover gik der 49 fra Skanderborg Kommune og 27 fra Odder Kommune i tilsvarende tilbud i andre kommuner.

Af de 144 fra Skanderborg Kommune bor de 59 i Skanderborg/Stilling-området, 11 i Ry-området, 19 i Hørning-området, fem i Låsby-området og 17 i Galten/Skovby-området.
Flertallet af de unge vil have kortere transport til et tilbud, hvis der er en lokal FGU-skole i Skanderborg.

Det sker fuld overdragelse af medarbejdere, bygninger og penge fra de nuværende institutioner til en nye uddannelse.

Publiceret 02 January 2018 11:45