Der ér veteraner fra Skanderborg, men de fylder ikke meget.

Der ér veteraner fra Skanderborg, men de fylder ikke meget.

Lokalt veteranberedskab bliver stort set ikke brugt

Lille efterspørgsel på kommunal ekspertise til støtte for veteraner

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 
 
Skanderborg Kommune har i cirka halvandet år haft en veteranpolitik, hvor en række medarbejdere blandt andet har deltaget i et kursusforløb, der skal klæde dem bedre på til at støtte veteraner, der har været udsendt som soldater, betjente eller lignende i internationale opgaver.
 

Men en aktuel status viser, at det er yderst få personer, der har fået gavn af de tiltag, kommunen har iværksat for at støtte veteraner.
 

De kommunale medarbejdere, der burde være dem, der ville møde veteraner, har efter deres eget kendskab ikke været i kontakt med veteraner.
 

“Vi har blot kendskab til ét tilfælde, hvor en sagsbehandler i Ungdommens Uddannelsesvejledning er i kontakt med en veteran med PTSD. Borgeren har været tilknyttet Skanderborg Kommune siden 2015 og er aktuelt i et afklaringsforløb i forhold til en fleksordning,” skriver kommunen i en redegørelse.
 

Pågældende har samtidig støtte fra Veterancentret i Holstebro, og herfra deltager en kontaktperson i alle samtaler mellem vedkommende og de kommunale sagsbehandlerne.
“Der har været stor opmærksomhed om veteranerne, og jeg tror, det skyldes, at vi alle kan se, hvor galt det kan være for nogle af veteranerne. Men det er ikke noget, der fylder ret meget i kommunen. Og det er ikke fordi, der ikke bor veteraner i vort område,” siger borgmester Jørgen Gaarde (S).
 

Den pågældende veteran har fået PTSD efter at have mistet en kammerat på tæt hold som udstationeret værnepligtig. Han får hjælp af kommunen, men også af Veterancentret i Holstebro.

Publiceret 02 January 2018 08:00