Skoleleder på Hørningskolen, Anne Kjeld Pedersen, foran en læringstavle, der bruges til at engagerer eleverne i deres egne læringsproces.

Skoleleder på Hørningskolen, Anne Kjeld Pedersen, foran en læringstavle, der bruges til at engagerer eleverne i deres egne læringsproces.

International pris for Synlig Læring

Som den første skole på den nordlige halvkugle kan Hørningskolen kalde sig Visible Learning Partner School

Af
Af Eva Lund Sørensen

 
”Det er vildt. Tænk at vi, på det her lille sted, har fået så stor en anerkendelse. Det blev fejret med både Othellolagkager og champagne!”
 

Det var midt om natten tilbage i starten af oktober sidste år, at skoleleder på Hørningskolen, Anne Kjeld Pedersen, fik nyheden om, at Hørningskolen som den første skole i Europa er blevet udnævnt til Visible Learning Partner School.
 
LÆS OGSÅ: Ny skolepolitik er fuld af luftige ord
 

Anerkendelsen har skolen fået for sin evne til at tilpasse tankerne bag Visible Learning-konceptet til den daglige undervisning. Og det har givet mærkbare resultater hos skolens 43 elever med særlige behov, der har flyttet til både fagligt og personligt, siden Hørningskolen for tre år siden begyndte at arbejde dedikeret med læringsmetoden, der på dansk kaldes Synlig Læring.
 

Læringsmetoden er udviklet på baggrund af den newzealandske professor John Hatties forskning i, hvad der bedst understøtter børns læring. Hattings forskningsresultater anvendes af skoler over hele verden.
 

Skanderborg var den første danske kommune, der indledte et samarbejde med John Hattie. Det skete i kølandet på skolereformen, der blandt andet havde som mål at give alle børn mulighed for at blive så dygtige, som de kan.
 

Metoden tager udgangspunkt i en læringstavle, hvor målene for elevernes læring bliver inddelt i tre forskellige kategorier: De røde 'Skal lære', de gule 'Jeg øver', og til sidst, de grønne 'Jeg kan'er'.

Synligt engagement

Læringstavlen har til formål at inkludere eleverne i deres egen læringsproces. De mål, lærerne sætter sammen med eleverne på tavlerne, kan både være faglige og sociale. Men de kan også handle om praktiske og personlige færdigheder.
”Synlig Læring var ikke lykkedes så godt her, hvis ikke det var for det store engagement, alle de ansatte har vist,” understreger Anne Kjeld Pedersen og tilføjer, at eleverne skam er ligeså dedikerede:
”Det, at eleverne selv kan følge med i deres mål og se, hvordan de går fra at øve til at kunne, er i høj grad med til at øge deres engagement, læring og trivsel.”
12-årige Stine Vittrup passer godt ind i den fortælling. Hun synes, det er en rigtig god følelse, når de gule 'Jeg øver', bliver til grønne 'jeg kan'ner':
”Så bliver man lettet og glad,” smiler hun.
Stines lærer Linda Just er også begejstret:
”Vi ser en kæmpe fremgang blandt eleverne - også dem med større, kognitive udfordringer,” siger hun.
14-årige Sofus Jensen fortæller, hvordan han er blevet bedre til dansk, men også har lært noget andet, nemlig at sætte grænser.
”Det har været godt” understreger han og fortæller, at han endda er startet som mentor for en af sine skolekammerater.

Stine er glad for sin læringstavle, der blandt andet viser, at hun er god til at læse, tale pænt og hoppe på trampolin

Stine er glad for sin læringstavle, der blandt andet viser, at hun er god til at læse, tale pænt og hoppe på trampolin

Highfives og klapsalver

Elevernes målsætning er individuel, og derfor er der ingen konkurrence imellem dem.
”Hver morgen har vi tavlemøde i klasserne, og alle klapper af hinanden. Vi ser også, hvordan børnene spontant giver et knus eller en highfive til en dygtig klassekammerat” fortæller Linds Just.
Hørningskolen havde allerede inden Visible Learning blev indført gode erfaringer med konkrete målsætninger. Ifølge Anne Kjeld Pedersen supplerer Hatties principper derfor på mange måder de metoder, skolen har arbejdet med gennem mange år.
”Vi har altid sat mål for børnenes læring, men nu kan de rent faktisk også selv se de forskellige mål og endda sætte nogen af dem selv. Det er noget, som forældrene også er enormt glade for.”
Til spørgsmålet om, hvorvidt de synlige målsætninger kan være stressende for eleverne, svarer hun:
”Vi bruger ikke røde 'skal lære' kort i de mindste klasser, og vi tilpasser målene efter hvert enkelt barn. I modsætning til andre skoler, forsøger vi ikke at proppe børnene i kasser. Her bliver skolen bygget op om børnene, og ikke omvendt” fastslår hun.
”Jeg tør godt at sige, at hvis vi afskaffede Visible Learning ville der blive elevoprør. Børnene elsker det!” konstaterer skolelederen.

Publiceret 01 January 2018 10:00