DEBAT:

Kampen mod social dumping styrkes

Af Claus Kvist Hansen (DF) MF, Byvangen 81, 8700 Horsens

Så blev der omsider landet en finanslov. En rigtig god finanslov. Vi er blandt andet blevet enige om at indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Det skal forhindre, at særligt udenlandske lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.

Det er håbet, at det vil føre til ordnede forhold på de overbelastede rasteplader, der oplever problemer med uhensigtsmæssig chaufføradfærd, skrald og lignende negative konsekvenser af lastbilernes langtidsparkering. Derudover skal tidsbegrænsningen øge trafiksikkerheden på de til- og frakørsler, hvor lastbilerne i dag holder ulovligt parkeret.

Der er afsat 14 millioner kroner i 2018 og 6 millioner kroner i 2019-2021 til opsætning af skilte og til Vejdirektoratets administration og kontrol med overholdelse af reglerne.

Derudover er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om, at regeringen på EU-plan vil arbejde for, at der ikke sker en yderligere åbning af markedet for cabotagekørsel, hvor udenlandske virksomheder udfører indenrigskørsel og transporterer varer inden for Danmarks grænser.

Det skal også nævnes, at der nu sættes yderligere ind over for arbejdsgivere, der ansætter udlændinge uden ret til at arbejde. Bødestraffene skærpes og adviseringsordningen styrkes, så skattevæsenet orienterer arbejdsgivere om pligten til at undersøge arbejdstilladelsen, når de trækker et skattekort på en udenlandsk medarbejder.

Publiceret 19 December 2017 13:00