“Samspillet med kontraktholderne på de enkelte institutioner er et vanvittigt vigtigt element i driften af en god kommune,” siger Søren Erik Pedersen (V).

“Samspillet med kontraktholderne på de enkelte institutioner er et vanvittigt vigtigt element i driften af en god kommune,” siger Søren Erik Pedersen (V).

Skanderborgmodellen:

Kommunens styring skal ses efter i sømmene

Byråd tager nu debat om udskældt skanderborgmodellen

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Et enigt byråd vedtog på sidste byrådsmøde, at kommunens styrings- og ledelsesmodel skal ses efter i sømmene. Det sker på et forslag fra V, R og DF.
“Vi vil gerne have byrådet til at sætte gang i en principiel drøftelse af den retning, vi vil gå i forhold til kommunens kontraktholdere. Skanderborgmodellen har været i bevægelse, og vi vil gerne rejse spørgsmålet, om vi har et klart rids af ansvarsfordelingen,” sagde Venstre Søren Erik Pedersen.
Læs også: De unges gode råd til byrådskandidaterne
“Byrådets og direktionens samspil med kontraktholderne på de enkelte institutioner er et vanvittigt vigtigt element i driften af en god kommune. Vi har måske i dag det bedste, vi kan lave. Måske er der behov for en mindre tilretning. Eller det kan være, det skal munde ud i noget helt andet. Det må tiden vise,” sagde han.
Radikales Jens Anker Hansen sagde, at han har en mistanke om, at skanderborgmodellen er ved at blive afløst af en ny stærk central ledelse.
“Vi mener, der er en risiko for, at vi udvikler en parallelstyring, så direktionen får mere magt. Vi har stadig en forholdsvis stor udgift til decentral ledelse - og det er logisk med en decentral model. Men udgiften til central ledelse er samtidig højere end den burde være,” sagde han.
Jørgen Naut (S) sagde, at Socialdemokraterne ikke har set tilsvarende advarselslamper.
“Som udgangspunkt fastholder vi det oprindelige syn på kontraktholderne. Der er ikke sket nogen forandring, men lad et nyt byråd se på det,” sagde han.
Jens Sønderskov (SF) sagde, at SF er med på forslaget. Selv om partiet er lidt overrasket over, at V, R og DF tager det op 'som trold af en æske' lige nu.
Der bliver taget hul på 'hovedeftersynet', når byrådets holder et temamøde 14. december, hvor der blandt andet vil være en dialog med kontraktholderne.
Byrådet vil samtidig med en direkte henvendelse - en depeche - lægge op til videre debat af emnet i det nyvalgte Byråd, der tiltræder 1. januar 2018.

Publiceret 01 November 2017 14:00