Debat:

Hviler Låsbys udvikling på én mand?

Af
Poul Johansen

byrådskandidat (DF)

I forbindelse med mødet om Låsbys udvikling var det helt store emne manglen på byggegrunde i Låsby.

Der er heldigvis private udstykninger på vej, og kommunen har også et stykke jord mellem Nørregade og Ole Rømersvej, der kan udstykkes.

Det store ønske i Låsby er en udvikling af byen ved Klankhøj ud mod Klankballevej.
Borgmesteren udtalte på mødet, at udviklingen skal ske ved frivillig privat udstykning.
Der er allerede snak om ekspropriering af området, men efter min mening kommer der sjældent noget godt ud af at bruge tvang.

Området er ejet af en privat lodsejer. Ejeren har i Midtjyllands Avis givet udtryk for, at han har svært ved selv at løfte opgaven med at udstykke området. En indstilling jeg kun har forståelse for; hvem ønsker at hænge på 20 byggemodnede grunde, hvis samfundsøkonomien pludselig vender for nedadgående.

Når kommunen har valgt at satse på privat udstykning, har man taget den enkelte lodsejer som gidsel i en sag om Låsbys fremtidige udvikling. Det er uanstændigt. Kommunen er nødt til at spille en mere aktiv rolle.

Jeg foreslår i stedet, at borgmesteren/kommunen tager initiativ til at lave et selskab/partnerskab. Hvordan strukturen skal være må være op til parterne.

Lodsejer kunne f.eks. være part via indskud af jord, kommunen via indskud af lokalplan, VVM og deltagelse i byggemodning og evt. et pensionsselskab, der kunne deltage med finansieringen af selve byggemodningen eller med køb af dele af jorden.

Man kunne også forestille sig, at kommunen var behjælpelig med at skabe kontakt til en entreprenør, der ville købe området og selv udstykke det.

Kommunen kan ikke skubbe opgaven fra sig og lade Låsbys udvikling hvile på én mands skuldre.

Publiceret 01 November 2017 21:00