Debat:

Vi skal have et udsatteråd i Skanderborg kommune

Af
Mira Issa Bloch

byrådskandidat (Å)

I Skanderborg kommune har vi ikke et udsatteråd eller en udsattepolitik. Det har de i mange andre kommuner Det er frivilligt om et byråd vil oprette sådan et råd, hvorimod ældre og handicapråde er lovpligtige. Jeg mener vi skal have sådan et råd i Skanderborg.
Det skal vi, fordi vi skal forebygge og investere i menneskers trivsel. Det skal vi, fordi vi er en kommune, der vil det bedste for hinanden, og fordi det økonomisk kan betale sig.
Et udsatteråd er et råd bestående af mennesker med viden eller erfaring om social udsathed. Rådets opgave er at forbedre forhold og indsatser og at komme med input og formidle synspunkter mellem borger og byråd. Rådet kan konkret udarbejde høringssvar, udvikle projekter og afholde dialogmøder og event.

Det første rådet skulle gøre, var at sætte gang i en proces i samarbejde med byråd og borger om udvikling af en udsattepolitik. Målgruppen for udvalgets arbejde er kontanthjælpsmodtagere, psykisk syge og misbrugere, stress- og depressionsramte, socialt belastede familier, børn og unge i mistrivsel, kriminelle, syge.
Rådet skulle arbejde på, hvordan vi får skabt de bedste betingelser for disse mennesker.
Et af mange områder jeg mener vi kan udvikle en mere tydelig politik på, er i forhold til hvordan sagsbehandlerne møder borgerne.
Jeg mener, de skal møde borgerne med respekt og tillid og en tro på, at de kan noget. Fokus på hvad den enkelte vil og brænder for og støtte til den enkelte.

Publiceret 30 October 2017 18:00