Udstykningen, der er på vej til at forsvinde i larmen

Christoffer Schou må pludselig ikke udstykke i et område, der ellers er udlagt til netop udstykning i kommuneplanen

På Præstbrovej sidder Christoffer Schou og undrer sig voldsomt over Skanderborg Kommune. Eller rettere: Over det Miljø- og planudvalg, der har stoppet den udstykning af en grund, som Christoffer Schou har købt med henblik på netop udstykning.
 
Udvalgets nej bunder i, at støjgenene på de nye grunde vil være af en sådan kaliber, at det ikke vil være rimeligt at tillade opførelsen af huse. Støjen kommer fra virksomheden Skovby Møbelfabrik A/S. Vi taler blandt andet om larmen fra smækkende bildøre på medarbejderparkeringen.
 
Christoffer Schou købte sin nabogrund i 2012, og i 2013 og ansøgte han Skanderborg Kommunen om lov til at udstykke grunden til fem-syv mindre grunde. Kommunen svarede, at det krævede udarbejdelse af en lokalplan og krævede, at Christoffer Schou fik udarbejdet en støjkortlægning i forhold til naboen, Skovby Møbelfabrik A/S.
 
Støjkortlægningen fik dog ikke kommunen til at lave den krævede lokalplan, selv om kommunen ifølge Planloven har pligt til at fremme udarbejdelsen af en lokalplan i tilfælde som disse.
 
Argumentet fra kommunen var, at man ville afvente udfaldet af en verserende støjsag mod Skovby Møbelfabrik A/S. Ifølge Christoffer Schou og hans rådgiver har kommunen her overtrådt loven.
 
I Kommuneplan 2016 var området, som Christoffer Schou vil udstykke, stadig udlagt til boliger - uden at der dog var blevet lavet en lokalplan. Derfor søgte han i begyndelsen af 2017 igen om at få lov til at udstykke.
 
I mellemtiden har Skanderborg Kommune bestilt konsulentfirmaet Niras til at udarbejde en støjrapport på Skovby Møbelfabrik A/S. Rapporten var færdig 24. august i år og viser, at firmaet på flere områder overtræder de gældende støjkrav, når det gælder boliger på modsatte side af der, hvor Christoffer Schou bor.
 
“På sin side er overskridelsen minimal og kan afhjælpes med en støjvold, som jeg har tilbudt at opføre,” siger han.

Rystet grundejer

Udvalgsbeslutningen ryster Christoffer Schou.
 
“Jeg opfatter det sådan, at kommune vil give virksomheden mulighed for at støje ulovligt frem for at tillade fuldt lovligt boligbyggeri i tråd med kommunens eget ønske. Vi, der allerede bor her, er beskyttet af nøjagtigt de samme krav, som de kommende boliger vil være. Jeg forstår ikke, hvordan man rent politisk kan forsvare at lade fabrikken overtræde loven i stedet for at planlægge, så den bliver lovlig,” siger han.
 
Christoffer Schou er forstkandidat og arbejder med skovbrug for Skovkonsulenterne. Han har en drøm om at gøre det område, han håber at udstykke, til en grøn oase.
 
“Jeg har gjort området 'lækkert' med blandt andet et skovområde, hvilket jeg også har meddelt embedsværket i kommunen. Og planen er at opføre en række boliger, jeg kan leje ud til folk, der gerne vil bo tæt på naturen. Sammen med min rådgiver har jeg udarbejdet en plan for området, der nøjagtigt opfylder kommunens ønsker for området, som det fremgår af kommuneplanen. Selv om kommunen har pligt til at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse, vælger den at modarbejde præcist det. Det støder min retsfølelse,” fastslår han.

Erstatning

Skulle det ende med, at Christoffer Skou ikke få lov til at udstykke den købte grund, regner han bestemt med at få erstatning.
 
“Der er selve udgifterne ved at udvikle projektet, lige som jeg har betalt mere i skat, fordi grunden ligger i by- frem for landzone. Det er udgifter, som kommunen uden tvist betaler af skatteborgernes penge,” forklarer han.
 
”Desuden er der den såkaldte forventningsværdi. Kommunen har jo stillet i udsigt, at der hos mig og min nabo kan udstykkes tilsammen 11-13 boliger på grundene.”
 
”Jeg vil gerne spørge bredt i den kommunale administration og i byrådet, hvorfor man vil bruge fællesskabets penge på at forhindre et godt projekt, som giver tiltrængte lejeboliger og er i tråd med kommunens planer om huludfyldning i byzonen i Skovby-Galten. Var det ikke bedre at få de boliger og spare erstatningen? Nok er det kun ni boliger hos mig, men det er da trods alt en del alligevel,” siger han.

Publiceret 17 October 2017 11:45