Miljø- og Planudvalgets formand, Claus Leick (SF) betegner udstykningssagen, som svær.

Miljø- og Planudvalgets formand, Claus Leick (SF) betegner udstykningssagen, som svær. "Når vi melder sagen til politiet, så er den ude af vores hænder, og dermed mister vi muligheden for at agere," siger han.

Støjsag fra Skovby er kompliceret

Miljø- og planudvalget har bedt om yderligere information i støjsagen fra Skovby

Claus Leick (SF), der er formand for Miljø- og planudvalget, som har sat en stopper for Christoffer Schous ønske om at udstykke en grund ved Præstbrovej, kalder sagen for svær.
 
“Vi har sagt til ham en gang, at han må udstykke, og nu siger vi nej. Det er ikke ret smart,” siger Claus Leick.
 
“Vi vil helst ikke placere boliger i en risikozone. Hvis vi nu gav lov til udstykning, risikerer vi, at folk kommer om tre år og siger, at det var en forkert beslutning, fordi de er plaget af støjgener,” lyder det fra udvalgsformanden.
 
Men handler det ikke om at stoppe en virksomhed i at overtræde lovgivningen - så området kan bruges, som det var meningen?
 
“Jeg er enig i, at det vil være optimalt. Også fordi der gennem tiderne har været rigtig mange sager, hvor naboerne har klaget over den pågældende virksomhed. Men vi må erkende, at støjproblemer er svære at håndtere,” siger Claus Leick.
 
Kan I ikke bare politianmelde virksomheden?
 
“Jo, men vores erfaringer med at melde sager af denne type til politiet er ikke gode. Vi har et kedeligt eksempel med Hørning Produkthandel, hvor det ikke er vores indtryk, at politiet har prioriteret sagen ret højt, så den er trukket ud i årevis. Når vi melder sagen til politiet, så er den ude af vores hænder, og dermed mister vi muligheden for at agere,” siger udvalgsformanden.
 
Der er ved at blive udarbejdet en rapport, bestilt af Skanderborg Kommune, der viser, at Skovby Møbelfabrik igen støjer mere end det tilladte. Havde udvalget set den rapport, da beslutningen om at stoppe udstykningen blev truffet?
 
“Udvalget havde ikke set rapporten, fordi den ikke er helt færdig. Den - og materiale fra Christoffer Schou - ser vi nu på. Så må vi se, om vi har truffet en forkert beslutning,” siger Claus Leick.
 
Hvis beslutningen står ved magt, skal kommunen vel betale erstatning?
 
“Ja. Vi skal ikke opføre os som banditter,” fastslår Claus Leick.

null

Publiceret 17 October 2017 12:30