En landsdækkende pulje sender 3,6 mio. kr. til Skanderborg Kommune til demensarbejde.

En landsdækkende pulje sender 3,6 mio. kr. til Skanderborg Kommune til demensarbejde.

Skanderborg får millioner til mere om demens

Af
Sundhed

Skanderborg Kommune får 3,6 mio. kr. til at styrke demens-indsatsen. Pengene skal bruges til at efteruddanne personalet på området, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Skanderborg er en af de kommuner, der har søgt og fået og støtte til indsatsen mod demens, og det glæder ældrechef Lis Kaastrup.

“Det er dejligt, at vi får mulighed for at gøre vores gode ledere og medarbejdere endnu dygtigere. Pengene skal bruges til at styrke både den faglige viden og de demensfaglige kompetencer på tværs af faggrupper. Den nye viden skal integreres i arbejdsgangene i hverdagen, så vi fortsat kan give hjælp og støtte til de borgere, der har fået demens ind på livet,” siger Lis Kaastrup.

I Skanderborg Kommune er der omkring 700 borgere med demens i øjeblikket. Det er ikke kun antallet af demens-tilfælde, der kommer til at stige i de kommende år - det gør kompleksiteten også.

Nogle af de yngre personer med demens i kommunen har eksempelvis også adfærdsmæssige udfordringer, og det kalder på nye kompetencer og et øget samarbejde blandt sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter etc.

Skanderborg Kommune har i flere år arbejdet målrettet med indsatsen på demens-området, og det har allerede skabt gode resultater.

“Vi er kommet rigtig langt med at forbedre demensindsatsen, og mange knokler for at skabe en god og tryg hverdag for vores borgere med demens og deres pårørende. Den målrettede indsats har for eksempel betydet, at Skanderborg Kommune har et af landets laveste niveauer i brugen af antipsykotisk medicin,” fortæller Lis Kaastrup.

Hun forklarer, at demens-indsatsen i Skanderborg Kommune blandt andet fokuserer på at se mennesket bag sygdommen og ressourcerne frem for udelukkende at se på begrænsninger.

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 giver i denne omgang støtte til 32 projekter landet over.
cns

Publiceret 02 October 2017 19:00