Debat:

Mere tryghed til uhelbredeligt syge kræftpatienter

Af
Erik Kjær Hansen

næstformand

Kræftens Bekæmpelse

Skanderborg Lokalforening

Også i Skanderborg Kommune har vi medborgere, som i forbindelse med en kræftsygdom har fået den sværeste besked af alle: 'Vi kan ikke gøre mere for dig'. Langt de este af disse kræftpatienter har et stort ønske om at kunne tilbringe den sidste tid i trygge rammer i eget hjem.
I samarbejde med det smertelindrende team fra regionshospitalet i Horsens og de lokale praktiserende læger gør Skanderborg Kommune en stor og dygtig indsats for at skabe gode forløb i hjemmet for disse kræftpatienter og deres pårørende.
Det vil vi gerne påskønne, men samtidig vil vi fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Skanderborg over for lokalpolitikerne fremføre nogle ønsker, som kan gøre forholdene for disse hårdt ramte medborgere endnu bedre. For det første vil vi gerne have tydelig og let adgang til sygeplejefaglig hjælp 24/7/365, så der ikke som i dag er huller i dækningen.
Der bør ikke være noget tidspunkt på døgnet eller nogen dag i året, hvor en døende kræftpatient eller dennes pårørende, ikke hurtigt kan få fat i den nødvendige hjælp. De skal aldrig være i tvivl om, hvem de skal kontakte, eller være usikre på, om hjælpen kan komme. For det andet vil vi gerne have Skanderborg Kommune til at tage initiativ til at oprette pårørendegrupper med tilknyttede sygeplejefaglige rådgivere.
Pårørende til døende kræftpatienter lever hver eneste dag med usikkerhed og frygt. Gør jeg det rigtige? Hvad kommer der til at ske? Det skal de ikke stå alene med.
Vi har noteret os, at den akutte sygepleje styrkes med 3,1 mio. kr. årligt i det nye budgetforlig for 2018. Vi håber, at Skanderborg Kommune vil bruge nogle af disse midler på vores to forslag, og at vi vil høre intentioner om dette højt og tydeligt bekræftet af kandidaterne til det nye byråd.

Publiceret 30 September 2017 08:45