Sølund Musik Festival er verdens største musikfestival for udviklingshæmmede. Festivalen har gennem flere år kæmpet for sin overlevelse. Nu trues festivalen igen, denne gang af et finanslovsforslag, der vil fjerne velgørende foreningers mulighed for at søge om delvis momskompensation.

Sølund Musik Festival er verdens største musikfestival for udviklingshæmmede. Festivalen har gennem flere år kæmpet for sin overlevelse. Nu trues festivalen igen, denne gang af et finanslovsforslag, der vil fjerne velgørende foreningers mulighed for at søge om delvis momskompensation.

Sølund Musik Festival i fare igen

Et finanslovsforslag om at fjerne momskompensation for en del velgørende organisationer får store konsekvenser for Sølund Festivalen

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Et af regeringens finanslovsforslag har trukket sorte skyer sammen over Landsbyen Sølund.
Her bor nogle af Danmarks aller-svageste borgere. For dem er Sølund Musik Festival ikke kun Verdens største musikfestival for udviklingshæmmede.
 
Det er den årlige begivenhed i særklasse, som mange af dem venter på med længsel og betragter som årets højdepunkt.
 
Nu er festivalen i fare...igen.
 
Blandt årets nye finanslovsforslag er nemlig et, der vil fratage en stor del af de velgørende foreninger muligheden for at få delvis momskompensation.
 
Sølund Musik Festival står til med ét pennestrøg at miste omkring 350.000 kroner årligt, og det vil få store konsekvenser for festivalen.
 
”Nu starter festen fa'me en gang til. Vi troede, vi nu kunne få ro til at udvikle festivalen. I stedet skal vi på den igen og kæmpe for festivalens overlevelse,” siger en tydeligt frustreret Lasse Mortensen, der som festivalleder allerede er i fuld gang med at booke kunstnere til næste års festival.

Sølund: Vi er kaput

”De 150 millioner kroner, som ordningen med momskompensation koster Staten, er et relativt lille beløb i den samlede finanslov, men for organisationer som min, er det en katastrofe og helt urimeligt i forhold til den vigtige opgave, vi løfter,” siger han til UgeBladet.
 
”Vi giver 20.000 udviklingshæmmede årets oplevelse, og er der overskud, uddeles det til de udviklingshæmmedes egne sociale og kulturelle projekter. Vores fond har uddelt mere end 12 millioner kroner efter formålsparagraffen de seneste 25 år,” understreger festivallederen.
 
Bliver forslaget vedtaget, vil det ramme festivalen allerede til næste år.
 
”De penge, vi får i momskompensation, udbetales på baggrund af det forrige års festivaltal. Så det beløb, vi skulle have i 2018, udbetales på baggrund festivaltallene fra 2017. Vi har allerede holdt budget møder og sat gang i forberedelsen af næste års festival program i sikker forvisning om, at vi ville momskompensationen. Nu har man så fået den ide, at vi slet ikke skal have udbetalt noget," suger Lasse Mortensen
 
”Vi står med håret i postkassen. Vi er kaput. Det rammer os meget voldsomt, og det er kommet som et lyn fra en klar himmel,” siger Lasse Mortensen.

Ifølge festivalleder Lasse Mortensen vil finanslovsforslaget betyde, at Sølund Musik Festival årligt mister op til 375.000 kroner i manglende momskompensation. Foto: Grethe Bo Madsen

Ifølge festivalleder Lasse Mortensen vil finanslovsforslaget betyde, at Sølund Musik Festival årligt mister op til 375.000 kroner i manglende momskompensation. Foto: Grethe Bo Madsen

”Alle vil blive ramt”

Hos ISOBRO, der er brancheorganisation for danske indsamlingsorganisationer, er man lige så målløse over finanslovsforslaget, som festivallederen på Sølund.
 
For det er ikke kun musikfestivallen for udviklingshæmmede, der er i farezonen. Det er også organisationer som Kræftens Bekæmpelse og Læger uden grænser.I realiteten vil det ramme alle foreninger, der udfører velgørende arbejde, konstaterer organisationens generalsekretær, Robert Hinnerskov.
 
”Fjerner man momsgrundlagt, så rammer det alle, uanset hvad politikerne disker op med af refusionspuljer,” understreger han.
 
”Ordningen blev forbedret i 2009 af Venstre. Christian Jensen sagde dengang til foreningerne, at hvis de ville gøre mere for Danmark, så ville regeringen også gøre mere for dem.”
 
”Nu går de selvsamme politikere ud og siger, at de kun mente ordningen var beregnet til velgørende foreninger indenfor socialt arbejde, humanitære foreninger og sygdomsbekæmpende organisationer, og sætter en pulje af på bare 67 millioner kroner, forklarer han.”
 
”Men selv indenfor de tre sektorer, er der rigtig mange foreninger i Danmark. Det vil kollapse, og der vil være masser af foreninger, der ingenting får. Hele grundideen er væk. Alle vil blive ramt, uanset hvad de bliver stillet i udsigt,” siger Robert Hinnerskov til UgeBladet Skanderborg.

null

Publiceret 27 September 2017 13:00