Debat:

Det borgerligt-liberale alternativ

Af
KV17

Anders Rosenstand Laugesen
Borgmesterkandidat for Venstre

Læserbrev Lad mig forsøge at skabe et overblik over nogle af forskellene på en socialdemokratisk og en Venstre-ledet Skanderborg Kommune.
Venstre arbejder for, at de borgernære kommunale kerneopgaver (herunder bl.a. dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen) generelt får større fokus på bekostning af kommunens store projektmageri.
Efter min mening har der været for stor fokus på luksus- og prestigeprojekter i Jørgen Gaardes borgmestertid. Samtidig ser vi bl.a. nedslidte daginstitutioner og flere skoler med plads- og indeklimaproblemer. Alt for ofte ser vi skoleklasser med mere end 30 elever og dårlig trivsel. Vi ser også mange børn per voksen i børnehaverne i forhold til andre kommuner. Inden længe vil der højst sandsynligt blive mangel på ældreboliger. Nu bør der sættes fokus på kerneydelserne, og det vil Venstre gøre.
Vi skal have skabt en langt bedre balance mellem kommunens fysiske og økonomiske planlægning. Ofte har kommunen lavet store udstykninger uden at investere i den nødvendige infrastruktur og de nødvendige pladser i daginstitutionerne og på skolerne. Det er ikke godt nok. Det skal bl.a. være lettere at få sit barn passet tæt på, hvor man bor. Kommunens planlægning lader generelt meget tilbage at ønske. Spørg bare de mange frustrerede borgere i Hørning.
Der bruges p.t. for mange penge på ledelse og administration, idet kommunens administration og generelle virke er ekspanderet via knopskydning over årene. Bureaukratiet er blevet for voldsomt. Eksempelvis siger pålidelige kilder, at der blev anvendt halvanden årsværk på registrering af kommunens bade- og bådebroer.
Alt dette vil Venstre rette op på. De sparede midler skal føres over i de borgernære kerneydelser. Kommunen skal slankes, så kerneydelserne kan styrkes. Venstre vil føre en klar borgerlig-liberal politik samtidig med, at Venstre samarbejder med byrådets andre partier. Borgeren skal sættes i centrum og før systemet. Og sidst men ikke mindst: Venstre vil arbejde for mere frihed til borgerne.

Publiceret 20 September 2017 12:30